Adviezen

Met adviezen, standpunten, knelpuntennota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
-

Scheidingsbemiddeling

Niet een scheiding op zich, maar vooral het ouderlijk conflict kan nefast zijn voor het welbevinden van kinderen en jongeren. We moeten dus alles doen om die conflicten te vermijden of te beheersen.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Kinderopvang

Kinderopvang is een basisvoorziening voor het kind, geen ‘noodzakelijk kwaad’ voor de ouder. Het  jonge kind moet als eerste gebruiker meer centraal staan in de uitbouw van kinderopvang.
Lees meer Lees meer
Advies
-

De oproep tot actie van ENOC

Het Europese netwerk van kinderombudsdiensten bundelt de krachten van zijn leden en doet regelmatig een oproep aan nationale, Europese en internationale overheden over kinderrechtenkwesties.
Lees meer Lees meer
Advies
-

De non-discriminatieverklaring op school

Allochtone leerlingen ervaren nog vaak discriminatie. De klachten bij het Kinderrechtencommissariaat zijn het topje van de ijsberg. Non-discriminatie moet op school een bindend werkingsprincipe zijn. 
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.

Spelende kinderen die touwtrekken

‘Maak van kinderrechten een prioriteit in Vlaanderen, België en Europa: iedereen wint’ is de titel van ons memorandum voor de verkiezingen later dit jaar. Het is gebaseerd op meldingen bij onze Klachtenlijn, gesprekken met kinderen en jongeren, en signalen uit ons netwerk van professionals zoals u: mensen die elke dag werken met kinderen en jongeren.