Adviezen

Met adviezen, standpunten, knelpuntennota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
-

Wantoestanden in de kinderopvang

Begin december 2020 bracht Het Laatste Nieuws wantoestanden in de kinderopvang voor baby’s en peuters aan het licht op basis van inspectieverslagen en getuigenissen van ouders.
Lees meer Lees meer
Standpunt
-

Cyberpesten is een ernstig probleem

De kinderrechtencommissaris werd gehoord in een hoorzitting over een voorstel voor een structurele aanpak van cyberpesten en de oprichting van een multidisciplinair kenniscentrum cyberpesten.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Bescherming van ongeboren kinderen

De bescherming van ongeboren kinderen schiet tekort om alle ongeboren kinderen te beschermen. Specifieke wetgeving is nodig om fundamentele grondrechten van alle betrokkenen tegen elkaar af te wegen.
Lees meer Lees meer
Knelpuntnota
-

Maak afstandsleren minder afstandelijk

Door het afstandsonderwijs ervaren veel jongeren stress. Ze voelen zich eenzaam en onzeker, krijgen te veel taken en maken zich zorgen over hun schoolresultaten en de beperkte begeleiding.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.

Spelende kinderen die touwtrekken

‘Maak van kinderrechten een prioriteit in Vlaanderen, België en Europa: iedereen wint’ is de titel van ons memorandum voor de verkiezingen later dit jaar. Het is gebaseerd op meldingen bij onze Klachtenlijn, gesprekken met kinderen en jongeren, en signalen uit ons netwerk van professionals zoals u: mensen die elke dag werken met kinderen en jongeren.