Caroline Vrijens nieuwe kinderrechtencommissaris

23/05/19
Foto van Caroline Vrijens, de nieuwe kinderrechtencommissaris

Caroline wordt vanaf 1 augustus de nieuwe kinderrechtencommissaris. Ze is juriste van opleiding en werkt nu bij het Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse overheid. Caroline: "Het is een grote verantwoordelijkheid, maar ik neem die enthousiast op. Onrecht heeft me altijd erg geraakt. Ik kijk ernaar uit om als kinderrechtencommissaris op te komen voor de belangen en rechten van alle kinderen en jongeren in Vlaanderen. Elk kind heeft recht op goede zorg, onderwijs, ruimte om zich te ontwikkelen en bescherming tegen elke vorm van geweld. Samen met het team van het Kinderrechtencommissariaat wil ik de stem van kinderen en jongeren nog meer laten horen, met bijzondere aandacht voor kinderen in een kwetsbare situatie."
Caroline Vrijens wordt de derde Vlaamse kinderrechtencommissaris. Ze treedt in de voetsporen van Bruno Vanobbergen en Ankie Vandekerckhove.
Het mandaat van de kinderrechtencommissaris loopt zes jaar, en is één keer verlengbaar.