Gezocht: kinderen en jongeren die iets willen zeggen over de familierechter

12/10/20
Foto van een meisje

Spreekrecht in de familierechtbank: wat kan beter?
Samen met Gezinsbond zoekt het Kinderrechtencommissariaat kinderen en jongeren die willen vertellen over hun ervaring met de familierechtbank. Kinderen en jongeren kunnen er hun stem laten horen telkens als een zaak hen aanbelangt, bijvoorbeeld als hun ouders scheiden.

Hoe ervaren kinderen en jongeren dat spreekrecht? Voelen ze zich gehoord, beluisterd? Wat vinden ze van hoe de rechter met hen praat? En wat doet de rechter met hun verhaal? Op basis van deze getuigenissen zullen wij beleidsvoorstellen formuleren. Ben jij bereid om je verhaal te vertellen? Of wil je meer informatie?