Vragen en antwoorden

Ben je op zoek naar informatie voor kinderen en jongeren?
Op de websites van WatWat en Awel, vind je informatie over vanalles en nog wat. Over verliefdheid, je lichaam, thuis, godsdienst, ... en nog veel meer.

Ben je op zoek naar informatie over Kinderrechten, dan kan je terecht bij:
www.tzitemzo.be

Ben je op zoek naar raad of hulp: www.jac.be en www.clbchat.be

Zit je met vragen over de Klachtenlijn?  Lees dan meer in deze informatiefolders.
Of heb je vragen over scheiding, school, kindermishandeling, pesten, politie... ? Heb je problemen thuis? Of wil je raad over de bijzondere jeugdzorg of hulpverlening? Veel kans dat je hieronder vindt wat je zoekt.

Vragen over de Klachtenlijn

Klik op een vraag, dan verschijnt het antwoord.
Wat is de klachtenlijn precies?

De Klachtenlijn is een onderdeel van het Kinderrechtencommissariaat. Het Kinderrechtencommissariaat kijkt of het kinderrechtenverdrag in Vlaanderen door iedereen wordt nageleefd. Als dat niet gebeurt dan schrijft het een advies aan het beleid (zeg maar de bazen van dit land). Over zaken die voor kinderen en jongeren belangrijk zijn. Over wat er fout loopt. En welke wetten en regels ontbreken of moeten veranderen.
Het Kinderrechtencommissariaat bestaat al sinds 1998 en werd opgericht door het Vlaams Parlement. Ons kantoor bevindt zich ook in de gebouwen van het Vlaams Parlement.

 

Wie kan aankloppen bij de Klachtenlijn?

De Klachtenlijn is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die een klacht hebben over hun rechten. Ook ouders, vrienden en familie, leerkrachten of andere mensen die vinden dat een minderjarige niet correct behandeld werd, kunnen een klacht sturen. Maar het moet hierbij wel altijd gaan over het belang of de rechten van kinderen en jongeren.

 

Is mijn klacht anoniem?

Ja, als jij dat wil. We vragen je adres, telefoonnummer of emailadres om je een antwoord te kunnen sturen. We zullen dit nooit doorgeven aan anderen als jij dat niet wil.
Als jij dan toch wil dat we je klacht onderzoeken of voor jou bemiddelen, hebben we wel je naam nodig. Maar jij beslist.

 

Andere vragen

Klik op een vraag, dan verschijnt het antwoord.
Waar kan ik terecht met vragen over scheiding?

Je ouders gaan uit elkaar. Waar ga jij wonen? Wie beslist daarover? Heb jij ook iets te zeggen?

Wil je zelf meer lezen over scheiding:

Een hele goeie website is www.tweehuizen.be met een aparte website voor kinderen.
Ook op www.jongerengids.be vind je veel informatie.

Folders van de Kinderrechtswinkel
Voor kinderen, 8 - 12 jaar: PDF 't Zitemzo... als ouders uit elkaar gaan (2.08 MB).
Voor jongeren, 13 - 18 jaar:PDF   (401.99 kB)PDF 't Zitemzo- als ouders uit elkaar gaan. (2.29 MB)

Met vragen over scheiding kan je ook terecht bij:

De Kinderrechtswinkel
Wil jij informatie over je rechten? Stel je vraag of leg je probleem voor aan een van de medewerkers. Bel op 070/21 00 71.
Adres: Kinderrechtswinkel, Hoogstraat 81, 9000 Gent. Op woensdagnamiddag tussen 14 uur en 17 uur kan je gerust binnenstappen.
E-mail: info@kinderrechtswinkel.be
Website: www.kinderrechtswinkel.be

Awel
Wil jij dat iemand luistert naar je verhaal? Bel dan met Awel op het gratis nummer 102. Elke dag tussen 16-22 uur (behalve op zondag en op feestdagen).
Je kan ook chatten van maandag tot vrijdag van 18u tot 22u, behalve op feestdagen.
E-mail: brievenbus@awel.be
Website: www.awel.be

Het Jongeren Adviescentrum (JAC)
Wil je raad of hulp? Dan kan je bellen, chatten of mailen naar een Jongeren Adviescentrum in jouw buurt.
Alle informatie vind je op www.jac.be

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van je school
In het schoolreglement, je agenda of op de website van je school staat bij welk centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) jij terecht kan. Je kan het ook gewoon even vragen aan de leerkracht of op het secretariaat van de school.

Waar kan ik terecht met vragen over school?

Je hebt vragen over je school. Over wat mag en niet mag, over het schoolreglement,... Of over je schoolkeuze. Over de leerlingenraad...
Vragen over straffen op school? Lees PDF Straffe school! (393.63 kB)

Met deze en vele andere vragen over school vragen, kan je terecht bij:
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van je school
In het schoolreglement, je agenda of op de website van je school staat bij welk centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) jij terecht kan. Je kan het ook zelf opzoeken via de onderwijskiezer.
Je kan ook chatten met het CLB. Op de chat praat je met een medewerker van het CLB. Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen of samen met je chatbegeleider bekijken wat je wil bereiken en hoe je dat zou aanpakken. 
Heb je vragen over een studierichting. Dan vind je het antwoord misschien op de onderwijskiezer.
 
Vlaamse Scholierenkoepel
Bij het VSK kan je terecht met vragen over je rechten op school. Je kan hen ook bellen of mailen als je meer wil weten over de oprichting of ondersteuning van je leerlingenraad.
Telefoon: 02/894 74 70 of 0495/60 25 20
Adres: Bolwerksquare 1A, 1050 Brussel
Fax: 02/ 894 74 76
E-mail: info@scholierenkoepel.be
 
Informatiepunt Voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Ouders en leerlingen kunnen met hun vragen over hun rechten in het basisonderwijs terecht bij het Informatiepunt. 
Adres: AgODi - Afdeling Scholen Basisonderwijs, Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL 
Telefoon: 02/553 04 15      
Fax: 02/553 93 85
E-mail: scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be
 
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen van het Secundair Onderwijs
Adres: AgODi - Afdeling Scholen Secundair Onderwijs, Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
Telefoon: 02/ 553 87 33
Fax 02/553 87 25
E-mail: scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be
Wil je zelf lezen over je rechten op school:
Folders van de Kinderrechtswinkel
Voor kinderen van 8 - 12 jaar: PDF 't Zitemzo, kids... op school. (3.28 MB)
Voor jongeren 13 - 18 jaar: PDF  't Zitemzo... op school. (2.7 MB)
 
Ben je op zoek naar informatie over wat kan en niet kan op school, leerplicht, schoolkeuze, buitengewoon onderwijs, deeltijds leren en werken, leerlingenparticipatie, privacyrechten? Surf naar:   http://onderwijs.vlaanderen.be/leerlingen
 
Met vragen over inschrijvingen op school kan je terecht bij:
 
Lokaal Overlegplatform (LOP)
Je hebt een probleem met je in te schrijven. Het Lokaal Overleg Platform zal je verder helpen.
Je kan het adres van het LOP in jouw buurt vragen op jouw school, aan de Vlaamse infolijn – Onderwijs (bel 1700) of zelf zoeken op de website van het departement onderwijs www.ond.vlaanderen.be/nl/lokale-overlegplatforms
 
Commissie inzake leerlingenrechten
Hier kan je terecht met klachten weigeringen van inschrijvingen.
Adres: Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
Telefoon: 02/ 553 88 40
Commissie zorgvuldig bestuur:
Je kan er terecht met klachten over oneerlijke concurrentie tussen scholen, politieke propaganda op jouw school, het doorrekenen van te hoge onverantwoorde schoolkosten, …
Adres: Commissie zorgvuldig bestuur, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 5de verdieping - lokaal B12, 1210 Brussel
Telefoon: 02/553 95 55
E-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
Informatie over leerlingenparticipatie

Samen met het Steunpunt Leerlingenparticipatie maakte het Kinderrechtencommissariaat een map met heel wat praktische tips over leerlingenparticipatie. Deze map is bestemd voor leerkrachten van de basisschool, maar eigenlijk staan er veel interessante manieren in om leerlingen te betrekken bij het school- en klasgebeuren die ook in een secundaire school bruikbaar zijn. Denk maar aan een klankbordgroep, verbetergroep, gemengde werkgroep, leerlingenraad, … Door op onderstaande afbeelding te klikken kan je de map downloaden en meer lezen over al deze vormen van leerlingenparticipatie.

Werkmap Leerlingenparticipatie
Het downloaden van de map kan even duren (6.672 Kb)

Als je informatie of ondersteuning rond leerlingenraden zoekt, neem je best contact op met de Vlaamse scholierenkoepel (VSK). VSK is de koepel van leerlingenraden en leerlingen in Vlaanderen en de officieel erkende spreekbuis van de scholieren. De Vlaamse Scholierenkoepel verdedigt de belangen van alle scholieren in Vlaanderen. 

 

Waar kan ik terecht met vragen over pesten?

Heb jij vragen over pesten? Wordt je misschien zelf gepest? Door andere kinderen? Praat erover. PDF In deze folder vind je handige tips. (126.5 kB)
Of door een leerkracht of andere volwassene? Of ben je het slachtoffer van cyberpesten?

Voor hulp en informatie over pesten op school kan je terecht bij:

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van je school
In het schoolreglement, je agenda of op de website van je school staat bij welk centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) jij terecht kan. Je kan het ook zelf opzoeken op www.ond.vlaanderen.be/clb

vzw Limits - als je gepest wordt door een leerkracht of een ander volwassen persoon op school.
Telefoon: 016/208 588, van maandag tot vrijdag van 10u tot 17u.
E-mail: info@limits.be

Met vragen over Cyberpesten kan je terecht bij:

www.clicksafe.be

 

Waar kan ik terecht met vragen of problemen over thuis?

Zit je met een probleem waarover je niet kan praten met je ouders? Je wil wel maar het lukt niet? Of heb je zware ruzie thuis?  Wil je dat iemand jou helpt of raad geeft?

Voor raad en hulp kan je terecht bij:

Het Jongeren Adviescentrum (JAC) in jouw buurt
Wil je raad of hulp? Dan kan je bellen, chatten of mailen naar een Jongeren Adviescentrum in jouw buurt.
Alle informatie vind je op www.jac.be

Awel
Wil jij dat iemand luistert naar je verhaal? Bel dan met Awel op het gratis nummer 102.
Je kan ook chatten op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 18u tot 22u.
E-mail: brievenbus@awel.be
Website: www.awel.be

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding
In het schoolreglement, je agenda of op de website van je school staat bij welk centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) jij terecht kan. Je kan het ook zelf opzoeken op www.ond.vlaanderen.be/clb

Wil je zelf meer lezen over problemen thuis:

Folders van de Kinderrechtswinkel
Voor jongeren van 13 tot 18 jaar: PDF 't zitemzo... als je problemen hebt thuis. (1.4 MB)

 

Waar kan je terecht met vragen over jeugdhulp?

Heb je vragen over Jeugdhulp? Misschien verblijf je in een instelling of woon je in een pleeggezin en zit je met vragen? Over je privacy bijvoorbeeld? Of je heb zoveel problemen thuis dat jij en je ouders hulp nodig hebben.

Met vragen of klachten over Jeugdhulp kan je terecht bij:

JO-lijn
De Jo-lijn is de luisterlijn van Jongerenwelzijn. Hier kan je terecht voor informatie, advies of klachten. Je kan gratis bellen op maandag en donderdag van 9u tot 13u, op woensdag en vrijdag van 13u tot 17u.
Telefoon: 0800 900 33
E-mail: Jo-lijn@opgroeien.be
Website: https://www.jeugdhulp.be/over-jeugdhulp/jo-lijn-klachtenlijn
Adres: Jo-lijn, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.

Wil je zelf meer lezen over Jeugdhulp:

Folders van de Kinderrechtswinkel:
Voor kinderen tot 12 jaar: PDF Mijn rechten de Jeugdhulp. (1.63 MB)
Voor jongeren van 13 - 18 jaar: PDF 't Zitemzo in de Integrale Jeugdhulp (1.91 MB)PDF . (2.11 MB)

Waar kan ik terecht met vragen over kindermishandeling?

Krijg je te maken met kindermishandeling? Praat er dan over. Misschien schaam je je? Heb je schrik? Erover durven te praten is een moeilijke maar belangrijke eerste stap. Je kunt natuurlijk altijd eerst in je eigen omgeving praten met iemand die je vertrouwt.

Voor informatie over kindermishandeling of voor hulp, kan je terecht bij:
Hulplijn 1712
1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, plegers en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. Je kunt elke werkdag met 1712 bellen of chatten. Mailen kan altijd. Meer info en de openingsuren vind je op 1712.be 
 
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 
Elke provincie heeft een Vertrouwenscentrum. Het Vertrouwenscentrum helpt slachtoffers van kindermishandeling. Iedereen kan er terecht: kinderen, leerkrachten, dokters, hulpverleners, familie, vrienden, buren. Je kunt anoniem blijven. Het centrum neemt je ook ernstig als je alleen maar vermoedens hebt of als je ongerust bent over een kind.
De adressen en meer informatie over kindermishandeling vind je op de website www.kindermishandeling.be
 
Wil je zelf lezen over kindermishandeling:
Folders van de Kinderrechtswinkel
Voor kinderen 8 - 12 jaar:PDF 't Zitemzo - kids. Kindermishandeling. (1.56 MB)
Voor jongeren 13 - 18 jaar: PDF 't Zitemzo. Kindermishandeling. (2.44 MB)
 
Waar kan ik terecht met vragen over seksueel misbruik?

Heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Word je gedwongen dingen te doen die je niet wilt doen? Ken je iemand met zo’n probleem?

Voor informatie en hulp kan je terecht bij:

Child Focus
Bij Child Focus kan je terecht voor heel wat informatie over seksueel misbruik. Op de site leggen ze je uit wat het is, wat je zelf kan doen en wat Child Focus voor jou kan doen.
Telefoon: je kan  altijd bellen, dag en nacht, op het gratis nummer 116 000 of mailen met een medewerker via 116000@childfocus.org.

Surf om te chatten naar  www.nupraatikerover.be Chatten kan op dinsdag en donderdag van 20u tot 22u en vrijdagnamiddag van 14u tot 17u.
 

Meldpunt 1712
Met dit  gratis telefoonnummer 1712 van het Meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling moet je niet langer zoeken naar moeilijke telefoonnummers of hoef je je niet af te vragen wie je moet aanspreken voor welke vraag. Via 1712 zet een professionele hulpverlener je onmiddellijk op het juiste spoor en wijst je de weg naar de persoon of dienst die jou het best kan helpen, bij jou in de buurt. Je kan elke werkdag bellen van 9 tot 17u.

Waar kan ik als Minderjarige Vreemdeling met vragen terecht?

't Zitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België
It’s like this… if you are an underage immigrant in Belgium
Qu’en est-il… si vous êtes un mineur d’âge étranger en Belgique?
So ist es... Als minderjährige Ausländer in Belgien
Es así…si eres menores extranjeros en Bélgica
Что делать… если вы иностl

Waar kan ik terecht met vragen of problemen over relaties en seks?

Als je vragen hebt over seks en relaties, of je zit met een probleem, dan kan je terecht bij:

www.sensoa.be
www.jongenvanzin.be
www.allesoverseks.be
www.weljongniethetero.be

Heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Word je gedwongen dingen te doen die je niet wilt doen? 
Bij Child Focus kan je terecht voor heel wat informatie over seksueel misbruik. Op de site leggen ze je uit wat het is, wat je zelf kan doen en wat Child Focus voor jou kan doen. Telefoon: je kan ook altijd bellen, dag en nacht, op het gratis nummer 116 000.

Je kan hierover ook anoniem chatten via www.nupraatikerover.be.
Chatten kan op dinsdga en donderdga van 20u tot 22u en vrijdag van 14u tot 17u. 

 

Waar kan ik terecht met vragen over alcohol en drugs?

Heb je vragen over drank, drugs, pillen of gokken? Op zoek naar informatie hulp of advies?

Hiervoor kan je terecht bij:

Druglijn
Je kan de Druglijn bellen van maandag tot vrijdag van 10 u tot 20u. Elk gesprek is anoniem en verrouwelijk. Een team van medewerkers staat klaar om je verder te helpen.
Chatten kan ook op maandag, woensdag en vrijdag van 15u tot 18u.
Telefoon: 078/ 15 10 20
www.druglijn.be

Wil je zelf meer lezen over alcohol:

www.bekijkheteensnuchter.be

 

  • Luisterend oor

  • Raad of hulp

  • Info over je rechten