#jongerenovercorona: De resultaten

27/05/20
Foto van jongen met mondmasker

44.000 kinderen en jongeren lieten hun stem horen in de online-enquête. We peilden naar hun belevingen en behoeften tijdens de coronaperiode. Een grote dankjewel aan alle kinderen en jongeren! Benieuwd naar de resultaten? Die vind je in het onderzoeksrapport en ons advies.