Het verhaal van Aisha, mama van Nassim

Foto van Aisha, mama van Nassim

Nassim mocht al een hele maand niet meedoen in de klas.

Aisha, de mama van Nassim, vertelt:

"Mijn zoontje van 8 jaar zat al een maand apart. Hij mocht niet binnen in zijn klas. Hij moest alleen op het secretariaat zitten en taken maken. Hij mocht niet spelen op de speelplaats en niet eten in de refter. Hij mocht zelfs niet mee naar ’t zwembad… Ze hielden hem de hele tijd afgezonderd van de rest. Ze zeiden dat Nassim onhandelbaar was. Hij heeft het een beetje moeilijk maar zo'n kind de hele tijd straffen, dat lost ook niks op. De lerares en de directeur hielden hun been stijf."

Wat deed de Klachtenlijn?

Aisha: "Ik heb toen de Klachtenlijn gebeld. Chris, een medewerker van de Klachtenlijn, sprak met de directie. De directeur herhaalde dat Nassim gedragsgestoord is en dat hij naar het buitengewoon onderwijs moet. Chris sprak ook met de zorgcoördinator, de leerkracht, het clb en met Wim, onze gezinsbegeleider. Het CLB wist dat het soms moeilijk liep maar wisten niet dat Nassim al een maand apart zat.
Chris van de Klachtenlijn heeft iedereen rond de tafel gezet: de directeur, de lerares, de zorgcoördinator, het CLB, de gezinsbegeleider en ik."

"Chris legde ook uit dat de school Nassim niet zomaar naar het buitengewoon onderwijs kan sturen. Ze moeten dat bespreken met de ouders. En het CLB onderzoekt dat ook. Nassim mag nu terug in de klas. Het CLB volgt hem verder op en we zullen dan samen beslissen wat het beste is voor hem. "

Wat kan de Klachtenlijn voor jou doen?

Je kind werd niet correct behandeld? Je hebt een klacht over zijn of haar rechten? Je zit vast? De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissa­riaat helpt jou verder.

Stuur een klacht