Het verhaal van Anne, mama van Nora

Foto van Anne, mama van Nora

Met wat hulpmiddelen, kan Nora perfect mee op een gewone school.

Anne, mama van Nora, vertelt:

“Mijn dochter heeft een  visuele handicap. Ze ziet zeer slecht maar met wat hulpmiddelen kan ze in een gewone school de lessen volgen.  Een middelbare school vinden was geen probeem. Maar al snel bleek dat niet iedereen binnen het schoolteam evenveel begrip kon tonen.  De afspraken werden niet nagekomen en hulpmiddelen werden soms niet toegelaten.  Nora voelde zich niet aanvaard en was droevig."

Wat deed de Klachtenlijn?

Anne: "Ik mailde naar de Klachtenlijn. Zij hebben heel wat mensen rond de tafel gebracht: de directie, de zorgleerkracht, de klastitularis, het CLB, de logopediste... Er werden duidelijke afspraken gemaakt. Die werden ook uitgelegd op de klassenraad. Het lijkt nu veel beter te gaan”

Wat kan de Klachtenlijn voor jou doen?

Je kind werd niet correct behandeld? Je hebt een klacht over zijn of haar rechten? Je zit vast? De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissa­riaat helpt jou verder.

Stuur een klacht