Het verhaal van Carine, mama van Mo

Foto van Carine, mama van Mo

"Waarom geven ze die andere jongens voorrang?"

Carina, mama van Mo, vertelt:

"Mijn zoon Mo is 16 en wil verwarmingsinstallateur worden. Daarom wou hij vorig jaar starten in de richting Metaal. Die richting zat vol en in afwachting van een plaats moest hij de richting Bouw moest volgen. In het vierde jaar zou hij dan wel kunnen overstappen naar Metaal. Maar er was nog geen plaats. De directeur vertelde mij dat er in de loop van het schooljaar nog wel een plek zou vrij komen en dat Mo dan ‘eerste keuze’ was. Ik weet nog dat ik toen vroeg of we daarvan nog een brief zouden krijgen maar de school zei dat dat niet nodig was."

"Ondertussen zijn er nu al drie andere gasten mogen beginnen in Metaal. Ik ben toen gaan klagen bij de directeur maar die zei dat er helemaal geen definitieve beloftes waren gemaakt. Toen was ik echt heel kwaad.  De directeur zei dat we dan maar van school moesten veranderen als we niet content waren."

Wat deed de Klachtenlijn?

Carine: "Op aanraden van mijn neef, hebben we dan maar de Klachtenlijn gebeld. Het ging hier wel om de toekomst van mijn zoon! De school kan toch niet zomaar in zijn plaats beslissen wat hij moet studeren? Chris van de Klachtenlijn heeft toen gesproken met de directeur en de leerlingenbegeleider van de school. Chris zei dat ze niet echt correct waren omgegaan met Mo's inschrijving. Gelukkig is het probleem nu opgelost. Mo mag na de kerstvakantie starten in 4 Metaal.  En Chris heeft er ook voor gezorgd dat ze hem hielpen met het inhalen van de gemiste leerstof. Ze noemen dat een remediëringstraject."

Wat kan de Klachtenlijn voor jou doen?

Je kind werd niet correct behandeld? Je hebt een klacht over zijn of haar rechten? Je zit vast? De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissa­riaat helpt jou verder.

Stuur een klacht