Vragen en antwoorden

Ben je op zoek naar informatie voor kinderen en jongeren?
In de jongerengids en op de website van Awel, vind je informatie over vanalles en nog wat. Over verliefdheid, je lichaam, thuis, godsdienst, ... en nog veel meer: WatWat en www.awel.be

Ben je op zoek naar informatie over Kinderrechten, dan kan je terecht bij:
www.tzitemzo.be

Ben je op zoek naar raad of hulp: www.jac.be

Zit je met vragen? Over de klachtenlijn? Of heb je vragen over scheiding, school, kindermishandeling, pesten,... ? Over problemen thuis? Of wil je raad over jeugdzorg of hulpverlening? Veel kans dat je hieronder vindt wat je zoekt.

Vragen over de Klachtenlijn

Is mijn klacht anoniem?

Ja, als jij dat wil. We vragen je adres, telefoonnummer of emailadres om je een antwoord te kunnen sturen. We zullen dit nooit doorgeven aan anderen als jij dat niet wil.
Als je dan toch wil dat we je klacht onderzoeken of bemiddelen, hebben we wel je naam nodig. Maar jij beslist.

 

Wat is de klachtenlijn precies?

De Klachtenlijn is een onderdeel van het Kinderrechtencommissariaat. Het Kinderrechtencommissariaat kijkt of het kinderrechtenverdrag in Vlaanderen door iedereen wordt nageleefd. Als dat niet gebeurt dan schrijft het adviezen aan het beleid over zaken die voor kinderen en jongeren belangrijk zijn. Over wat er fout loopt. En welke wetten en regels ontbreken of moeten veranderen.
Het Kinderrechtencommissariaat bestaat al sinds 1998 en werd opgericht door het Vlaams Parlement. Ons kantoor bevindt zich ook in de gebouwen van het Vlaams Parlement.

Wie kan aankloppen bij de Klachtenlijn?

De Klachtenlijn is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die een klacht hebben over hun rechten. Maar ook ouders, vrienden en familie, leerkrachten of andere mensen die vinden dat een minderjarige niet correct behandeld werd, kunnen een klacht sturen. Het moet hierbij wel altijd gaan over het belang of de rechten van kinderen en jongeren.

 

Andere vragen

Vragen over scheiding
Wil je zelf meer lezen over scheiding:

Een hele goeie website is www.tweehuizen.be met een aparte website voor kinderen en jongeren.
Ook op www.jongerengids.be vind je veel informatie.

Folders van de tZitemzo
Voor kinderen, 8 - 12 jaar: PDF 't Zitemzo... als ouders uit elkaar gaan (2.08 MB).
Voor jongeren, 13 - 18 jaar:PDF   (401.99 kB)PDF 't Zitemzo- als ouders uit elkaar gaan. (2.29 MB)

Met vragen over scheiding kunnen kinderen en jongeren ook terecht bij:

tZitemzo
Stel je vraag of leg je probleem voor aan een van de medewerkers. Bel op 09/2336565.
Adres: tZitemzo, Hoogstraat 81, 9000 Gent. Op maandagnamiddag tussen 13 uur en 17 uur en woensdag tussen 9u en 17u kan je gerust binnenstappen.
Website: www.tzitemzo.be

Awel
Willen kinderen of jongeren hun verhaal even kwijt, dan kunnen ze bellen met Awel op het gratis nummer 102. Elke dag tussen 16-22 uur (behalve op zondag en op feestdagen).
Chatten kan ook van 18u tot 22u, behalve op zon- en feestdagen.
E-mail: brievenbus@awel.be
Website: www.awel.be

Het Jongeren Adviescentrum (JAC)
Voor raad of hulp kunnen jongeren bellen, chatten of mailen naar een Jongeren Adviescentrum in de buurt.
Alle informatie vind je op www.jac.be

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van de school
In het schoolreglement, de agenda of op de website van de school staat bij welk centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) jij terecht kan. Je kan het ook gewoon vragen op het secretariaat van de school op terugvinden op de website van Onderwijs Vlaanderen

Vragen over school

Je hebt vragen over school. Over wat mag en niet mag, over het schoolreglement, over problemen met inschrijvingen, of over attesteringen... Heel vele informatie vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/ouders
Vragen over straffen op school? Lees PDF Straffe school! (393.63 kB)

Je kan ook terecht bij:
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van de school
In het schoolreglement, in de agenda of op de website van de school staat bij welk centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) je kind terecht kan. Je kan het ook zelf opzoeken via de onderwijskiezer.
Je kind kan ook chatten met het CLB
Heb je vragen over een studierichting. Dan vind je het antwoord misschien op de onderwijskiezer.
Vlaamse Scholierenkoepel
Bij het VSK kunnen scholieren terecht met vragen over rechten op school.
Telefoon: 02/894 74 70 of 0495/60 25 20
Adres: Bolwerksquare 1A, 1050 Brussel
Fax: 02/ 894 74 76
E-mail: info@scholierenkoepel.be
 
Informatiepunt Voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Ouders en leerlingen kunnen met hun vragen over hun rechten in het basisonderwijs terecht bij het Informatiepunt. 
Adres: AgODi - Afdeling Scholen Basisonderwijs, Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL 
Telefoon: 02/553 04 15      
Fax: 02/553 93 85
E-mail: scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be
 
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen van het Secundair Onderwijs
Adres: AgODi - Afdeling Scholen Secundair Onderwijs, Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
Telefoon: 02/ 553 87 33
Fax 02/553 87 25
E-mail: scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be
Lezen over rechten op school:
Folders van de tZitemzo
Voor kinderen van 8 - 12 jaar: PDF 't Zitemzo, kids... op school. (3.28 MB)
Voor jongeren 13 - 18 jaar: PDF  't Zitemzo... op school. (2.7 MB)
 
Met vragen over inschrijvingen op school kan je terecht bij:

Meer informatie over weigeringen van inschrijvingen, lees je op de website van Onderwijs Vlaanderen 

Lokaal Overlegplatform (LOP)
Je hebt een probleem met je in te schrijven. Het Lokaal Overleg Platform zal je verder helpen.

Commissie inzake leerlingenrechten: voor een klacht kan je terecht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
Vragen of problemen over thuis
Voor raad en hulp kunnen kinderen en jongeren terecht bij:

Het Jongeren Adviescentrum (JAC)
Alle informatie vind je op www.jac.be

Awel
Awel luistert naar kinderen en jongeren op het gratis nummer 102.
E-mail: brievenbus@awel.be
Website: www.awel.be

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding
In het schoolreglement, de agenda of op de website van de school staat bij welk centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) je kind terecht kan. Je kan het ook zelf opzoeken op de webiste van Onderwijs Vlaanderen.

Folders van tZitemzo
Voor jongeren van 13 tot 18 jaar: PDF 't zitemzo... als je problemen hebt thuis. (1.4 MB)

Vragen over pesten

Heb jij vragen over pesten? Wordt je kind misschien zelf gepest? Door andere kinderen? PDF In deze folder vind je handige tips. (126.5 kB)
Of door een leerkracht of andere volwassene? Of is je kind het slachtoffer van cyberpesten?

Voor hulp en informatie over pesten op school kan je terecht bij:

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van de school
In het schoolreglement, de agenda of op de website van de school staat bij welk centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) jij terecht kan. Je kan het ook zelf opzoeken op de website Onderwijs Vlaanderen.

vzw Limits - als je kind gepest wordt door een leerkracht of een ander volwassen persoon op school.
Telefoon: 016/208 588, van maandag tot vrijdag van 10u tot 17u.
E-mail: info@limits.be

Met vragen over Cyberpesten kan je terecht bij:

www.clicksafe.be

Vragen over jeugdhulp
Met vragen of klachten over Jeugdhulp kan je terecht bij:

JO-lijn
De Jo-lijn is de luisterlijn van Jongerenwelzijn. Hier kan je terecht voor informatie, advies of klachten. Je kan gratis bellen op maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 13u, op woensdag en vrijdag van 13u tot 17u.
Telefoon: 0800 900 33
E-mail: Jo-lijn@jongerenwelzijn.be
Adres: Jo-lijn, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 32, 1030 Brussel.

Wil je zelf meer lezen over Jeugdhulp:

Folders van de tZitemzo:
Voor kinderen tot 12 jaar: PDF Brochure: jouw rechten in de Jeugdhulp. (3.46 MB)
Voor jongeren van 13 - 18 jaar: PDF 't zitemzo... in de Integrale Jeugdhulp (2.2 MB)PDF . (2.11 MB)

Vragen over kindermishandeling
Voor informatie over kindermishandeling of voor hulp, kan je terecht bij:
Hulplijn 1712
1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, plegers en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. Je kunt elke werkdag met 1712 bellen of chatten. Mailen kan altijd. Meer info en de openingsuren vind je op 1712.be 
 
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 
Elke provincie heeft een Vertrouwenscentrum. Het Vertrouwenscentrum helpt slachtoffers van kindermishandeling. Iedereen kan er terecht: kinderen, leerkrachten, dokters, hulpverleners, familie, vrienden, buren. Je kunt anoniem blijven. Het centrum neemt je ook ernstig als je alleen maar vermoedens hebt of als je ongerust bent over een kind.
De adressen en meer informatie over kindermishandeling vind je op de website www.kindermishandeling.be
 
Wil je zelf lezen over kindermishandeling:
Folders van tZitemzo
Voor kinderen 8 - 12 jaar:PDF  't Zitemzo - kids. Kindermishandeling. (1.56 MB)
Voor jongeren 13 - 18 jaar: PDF 't Zitemzo. Kindermishandeling. (2.44 MB)
Vragen over seksueel misbruik
Voor informatie over seksueel misbruik en hulp kan je terecht bij:

Bij Child Focus kan je terecht voor heel wat informatie over seksueel misbruik. 
Telefoon: je kan bellen, dag en nacht, op het gratis nummer 116 000.

Je kan ook chatten kan via www.nupraatikerover.be op dinsdag en donderdag van 20u tot 22u en op vrijdagnamiddag van 14u tot 17u.

Vragen over hulp en zorg aan slachtoffers

Ben jij slachtoffer of getuige van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag?  Of ben je een familielid of vriend van het slachtoffer? De website 'slachtofferzorg' wil je informeren en ondersteunen op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. Je vindt er ook specifieke informatie voor jongeren.

Vragen of problemen over relaties en seks

Als jongeren vragen hebt over seks en relaties, of ze zitten met een probleem, dan kunnen ze terecht bij:

www.sensoa.be
www.jongenvanzin.be
www.allesoverseks.be
www.weljongniethetero.be

Bij Child Focus kan je terecht voor heel wat informatie over seksueel misbruik. Op de site leggen ze je uit wat het is, wat je zelf kan doen en wat Child Focus kan doen.
Telefoon: je kan ook altijd bellen, dag en nacht, op het gratis nummer 116 000. Mailen met een medewerker kan via 116000@childfocus.org.

Chatten kan via www.nupraatikerover.be op dinsdag en donderdag van 20u tot 22u en vrijdag van 14u tot 17u.

Meldpunt Kindermishandeling 1712
Met dit gratis telefoonnummer 1712 van het Meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling moet je niet langer zoeken naar moeilijke telefoonnummers of hoef je je niet af te vragen wie je moet aanspreken voor welke vraag. Via 1712 zet een professionele hulpverlener je onmiddellijk op het juiste spoor en wijst je de weg naar de persoon of dienst die jou het best kan helpen, bij jou in de buurt. Je kan elke werkdag bellen van 9 tot 17u.

Vragen over alcohol en drugs
Met vragen over drank, drugs, pillen of gokken kan je terecht bij:

Druglijn
Je kan de Druglijn bellen van maandag tot vrijdag van 10 u tot 20u. Elk gesprek is anoniem en verrouwelijk. Een team van medewerkers staat klaar om te helpen.
Chatten kan ook op maandag, woensdag en vrijdag van 15u tot 18u.
Telefoon: 078/ 15 10 20
www.druglijn.be

www.bekijkheteensnuchter.be