Wat is en doet de Klachtenlijn?

Loopt er bij jouw kind iets fout op school, of in de sportclub,  in de buurt of gemeente, in de jeugdbeweging, in de jeugdzorg of in de hulpverlening? Wordt jouw kind niet correct behandeld door de overheid of een officiële dienst? Zocht je overal hulp maar kan of wil niemand iets doen? Zit je vast? Contacteer dan de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat.  Gratis en vetrouwelijk. Wij helpen jou en je kind verder. Lees meer in deze informatiefolders voor jongeren en ouders.


Wat doen wij?

  • We luisteren naar jouw klacht.
  • We bekijken wat de wet en het kinderrechtenverdrag daarover zeggen.
  • We onderzoeken de klacht als de rechten van je kind niet gerespecteerd werden.
  • We komen tussen of bemiddelen tussen alle betrokken partijen. We zoeken samen naar een oplossing, met speciale aandacht voor het belang van jouw kind.
  • We zoeken iemand die jou en je kind kan helpen als wij dat niet kunnen.
     

De Klachtenlijn dat zijn wij: Dominique, Chris, Inge, Yentl, Michaël en Tine. Wij helpen jou verder. Wij luisteren naar jouw verhaal. Wij onderzoeken je probleem en bemiddelen.

Stuur een klacht

Wil je dat niet?

Als je geen klacht wil sturen naar de Klachtenlijn wil jij of je kind misschien wel op een andere manier geholpen worden?

Misschien wil je kind...

... haar of zijn verhaal eens kunnen vertellen. Dan kan je kind terecht bij terecht bij Awel.
... raad of hulp? Je kind kan altijd terecht bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding; de gegevens vraag je aan de school.  Vanaf 12 jaar kan je kind ook terecht bij het JAC, het jongerenaanbod van het CAW (Centrum voor Algelmeen Welzijnswerk).
... meer informatie over kinderrechten? tZitemzo helpt je dan verder. Samen met 'tZitemzo maakten wij verschillende informatiebrochures over kinderrechten.

Misschien wil jij als ouder...

... een luisterend oor, raad of hulp? Dan kan je terecht bij het CAW, of het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

  • Luisterend oor

  • Raad of hulp

  • Info over je rechten