Wat is en doet de Klachtenlijn?

De Klachtenlijn van het Kinderrechten­commissariaat is een Ombudsdienst. De Klachtenlijn luistert, onderzoekt klachten en bemiddelt.

 

Contacteer de Klachtenlijn

Botst u in uw werk op onrecht tegenover kinderen en jongeren? Bent u op zoek naar advies of wil u een kinderrechtenschending melden? De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat helpt u verder.

Stuur een klacht