Caroline Vrijens nieuwe kinderrechtencommissaris

23/05/19
Foto van Caroline Vrijens, de nieuwe kinderrechtencommissaris

Caroline Vrijens wordt vanaf 1 augustus de nieuwe kinderrechtencommissaris. Ze is juriste van opleiding en werkt nu bij het Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse overheid.
Voor de aanstelling van de kinderrechtencommissaris voerde het Vlaams Parlement samen met Berenschot een selectieprocedure. Caroline Vrijens kwam daar als beste uit. Op 22 mei keurde de plenaire vergadering haar aanstelling goed.
Caroline Vrijens: "Het is een grote verantwoordelijkheid, maar ik neem die enthousiast op. Onrecht heeft me altijd erg geraakt. En ik geloof absoluut in de kracht van verbinding, verbinding tussen verschillende perspectieven en over beleidsdomeinen heen. Opkomen voor kinderrechten vanuit een verbindende rol: het komt samen in de functie van kinderrechtencommissaris."

Caroline Vrijens: ‘Ik kijk ernaar uit om als kinderrechtencommissaris op te komen voor de belangen en rechten van alle kinderen en jongeren in Vlaanderen. Elk kind heeft recht op goede zorg, onderwijs, ruimte om zich te ontwikkelen en bescherming tegen elke vorm van geweld. Samen met het team van het Kinderrechtencommissariaat wil ik het perspectief van kinderen en jongeren nog meer binnenbrengen in het politieke en maatschappelijke debat. We houden de vinger aan de pols van wat bij hen leeft en waarop ze botsen. We geven een stem aan zij die te weinig gehoord worden, met bijzondere aandacht voor kinderen in een kwetsbare situatie."

In de voetsporen van Bruno en Ankie
Caroline Vrijens wordt de derde Vlaamse kinderrechtencommissaris. Ze treedt in de voetsporen van Bruno Vanobbergen en Ankie Vandekerckhove.
Het mandaat van de kinderrechtencommissaris loopt zes jaar, en is één keer verlengbaar.
Meer info: https://vlaams-parlement.prezly.com/vlaams-parlement-benoemt-nieuwe-kinderrechtencommissaris#