#jongerenovercorona: De resultaten

27/05/20
Foto van jongen met mondmasker

Meer dan 44.000 kinderen en jongeren lieten zich horen in de online-enquête.
We peilden naar hun belevingen en behoeften tijdens de coronaperiode. Benieuwd naar de resultaten? Die vind je in het onderzoeksrapport en ons advies. De vragen gingen over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat helpt in coronatijden.

Een grote dankjewel aan alle kinderen en jongeren en aan alle duizenden tussenpersonen en organisaties die de enquête tot in de huiskamer of – in de moeilijke omstandigheden van de coronaperiode – tot op de drempel bij de kinderen en jongeren brachten. 
We wilden de handen uit de mouwen steken en de stem van kinderen en jongeren capteren en naar het beleid brengen. Beleidsmakers moedigen we aan om aan de slag te gaan met onze adviezen en rekening te houden met de bevindingen van dit onderzoek in hun aanpak van de coronacrisis en als achtergrondkennis bij de aanpak van toekomstige gezondheids- en andere crisissen.
Geëngageerde burgers, middenveldorganisaties en academici nodigen we uit verder te graven in de data die we voor dit onderzoek verzamelden en die te gebruiken als inspiratie voor verdiepend vervolgonderzoek.
Alle cijfergegevens zijn vanaf vrijdag 29 mei 2020 dan ook beschikbaar voor iedereen, op de website van het Kinderrechtencommissariaat, het Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen.