Move tegen pesten!

20/02/19
Campagnebeeld van de Move tegen Pesten 2019

Ketnet trapt de nieuwe editie van Move tegen Pesten af. Recente cijfers uit de HBSC-studie tonen dat gemiddeld één op de vijf 10- tot 18-jarigen op Vlaamse scholen slachtoffer is van pestgedrag. Ongeveer één op de twintig heeft er zelfs dagelijks mee te maken. Dat pesten schadelijk is voor de psychische en persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren is bekend. Veiligheid, welzijn, eigenwaarde en leerresultaten komen onder zware druk. Volgens het kinderrechtenverdrag heeft elk kind recht op maximale ontwikkelingskansen en dus op een veilige schoolomgeving. Op Kies Kleur tegen Pesten staat interessant materiaal om mee aan de slag te gaan: https://www.kieskleurtegenpesten.be/
Vier stippen, het "Manipest" en het "Antipestival": Ketnet trapt nieuwe editie van Move tegen Pesten af