Privacyregels uitgelegd in educatief pakket

30/01/18
Beeld van Privacy educatief pakket

2018 wordt het jaar van de privacy

Het jongerenplatform van de Privacycommissie, ‘Ik beslis’ en kenniscentrum ‘Mediawijs’ ontwikkelden samen een educatieve tool om kinderen kennis te laten maken met de nieuwe privacyregels. 

Vanaf 25 mei past Europa nieuwe en strengere privacyregels toe: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die bepaalt vanaf dan de spelregels waaraan iedereen die persoonlijke gegevens verwerkt zich moet houden. Dit geldt zowel voor het gebruik van persoonlijke gegevens van volwassen, als van kinderen. Want kinderen zien vaak de risico’s nog niet van het gebruik van hun persoonsgegevens door anderen. Daarom worden zij in de AVG zelfs extra beschermd.

Het educatief pakket vind je op de website van 'Ik beslis' en bestaat uit :
• informatieve video (https://www.ikbeslis.be/jongeren/AVG)
• begeleidende poster (https://www.ikbeslis.be/ouders-leerkrachten/lesmateriaal) 
• een lesfiche (https://www.ikbeslis.be/ouders-leerkrachten/lesmateriaal)
• een klasboek aan de hand waarvan de leerkracht de basisprincipes over het delen van gegevens bespreekbaar kan maken in de klas (https://www.ikbeslis.be/ouders-leerkrachten/lesmateriaal) 
Het klasboek en de poster kunnen ook gratis op de website www.ikbeslis.be besteld worden (https://www.ikbeslis.be/bestel). 
Ook wordt op de website www.ikbeslis.be een themablok over de AVG toegevoegd.