Het verhaal van Frank

Foto van Frank, huisarts

Die jongen wordt al jaren gepest. Ik begrijp niet waarom de school niet ingrijpt. 

Frank is huisarts en vertelt over een jonge patiënt die zwaar gepest wordt:

“Een jongen van 10 wordt al jaren gepest op school. De ouders klopten aan bij de directie, de zorgleerkracht, het CLB én de inrichtende macht. Ze zeggen steeds hetzelfde. Dat ze ermee bezig zijn. En ook dat de jongen wat weerbaarder moet worden. Dat kan wel zijn maar toch... Onlangs werd hij op de speelplaats in elkaar geslagen. Ik heb hem verzorgd, maar hij moest naar het ziekenhuis. De ouders waren radeloos. Ik begrijp echt niet waarom de school niet ingrijpt. Ik besloot advies te vragen aan de Klachtenlijn."

Wat deed de Klachtenlijn?

Frank: "Ik mailde de Klachtenlijn en vroeg of zij iets voor deze jongen konden doen. Ze hadden ondertussen al een gesprek met de jongen en zijn ouders. Momenteel lopen er eveneens gesprekken met de school, het CLB en andere betrokkenen. Scholen zijn vaak niet van slechte wil maar weten soms ook niet hoe ze zo'n hardnekkige problematiek het beste moeten aanpakken."

Informatie over de aanpak van pesten
Interessante lectuur:
'Werken aan een verbindend schoolklimaat, hoe reageert jouw schoolteam doeltreffend op pesten?'
'Pesten en geweld op school: handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid'
Kies kleur tegen pesten

Diensten en organisaties die je kunnen begeleiden in de aanpak van een pestprobleem:
Het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst
Ligand
Leefsleutels vzw

 Stuur een klacht

Wat is en doet de Klachtenlijn?

De Klachtenlijn van het Kinderrechten­commissariaat is een Ombudsdienst. De Klachtenlijn luistert, onderzoekt klachten en bemiddelt.