Het verhaal van Leen

Foto van Leen, sociale dienst, wijkgezondheidscentrum

Als mensen samenwerken en afspraken maken, kan er zoveel meer bereikt worden.

Leen, maatschappelijk werker in een wijkgezondheidscentrum, vertelt:

“Een cliënt van mij is mama van drie kinderen. De twee oudste zijn geplaatst in een begeleidingstehuis, de jongste in een pleeggezin. Laatst was mama helemaal over haar toeren. De consulent vertelde haar dat ze moet werken aan haar pedagogische vaardigheden en dat ze geduld moet hebben en kalm blijven. Maar mijn cliënt begreep de consulent niet.  Ze probeerde altijd maar te bellen maar kreeg geen antwoord. Ze was in de war en had totaal geen perspectief meer. Het was al zes maanden geleden dat mijn cliënt haar kinderen nog eens allemaal sàmen zag. Ze was ook bang dat de kinderen van elkaar zouden vervreemden. De oudste twee hadden hun jongere broertje al twee maanden niet meer gezien. Dat leek mij toch ook niet echt gezond meer.
Toen heb ik samen met mijn cliënt de Klachtenlijn gebeld."

Wat deed de Klachtenlijn?

Leen: "Inge, een medewerker van de Klachtenlijn, heeft aan mijn cliënt alles rustig en stap voor stap uitgelegd. Ze heeft ook contact opgenomen met de consulent, de pleegouders en met het begeleidingstehuis. Na onderling overleg hebben ze nu afgesproken dat de kinderen elkaar om de twee weken kunnen zien, met mama erbij, allemaal samen.  In het begin voor een paar uurtjes en onder begeleiding maar voor mama maakt dit al een groot verschil. Ze heeft terug hoop. "

"De consulent zal regelmatig een gesprek hebben met mama om te bekijken wat goed ging en wat beter kon. Ze zal ook mij en Inge van de Klachtenlijn op de hoogte houden. Als verschillende diensten samenwerken en afspraken maken, kan er zoveel meer bereikt worden. De Klachtenlijn zorgde ervoor dat dat gebeurde."

 Stuur een klacht

Wat is en doet de Klachtenlijn?

De Klachtenlijn van het Kinderrechten­commissariaat is een Ombudsdienst. De Klachtenlijn luistert, onderzoekt klachten en bemiddelt.