Het verhaal van Wim

Foto van Wim, contextbegeleider

Belangrijk is om Nassim positieve ervaringen te bezorgen. 

Wim is contextbegeleider en begeleidt het gezin van Nassim. Wim vertelt:

"Nassim is 8 jaar en zat al een maand in afzondering. Hij mocht niet in zijn klas. Hij moest alleen op het secretariaat zijn taken maken. Hij mocht niet spelen op de speelplaats, niet in de refter, niet mee naar ’t zwembad…   Ik vond deze straf toch wel serieus overdreven. Nassim heeft een moeilijke thuissituatie en daarom is hij soms lastig en opstandig. Ik begeleid het gezin en het gaat toch al wat beter. Het is belangrijk dat hij ook steun vindt op school.  Ik probeerde dat uit te leggen maar de klasjuf en de directeur hielden voet bij stuk. Ze zeiden dat Nassim onhandelbaar was en thuishoorde in het buitengewoon onderwijs. Dat vond ik nogal voorbarig.
Ik heb dan samen met Nassim's mama de Klachtenlijn gebeld."

Wat deed de Klachtenlijn?

Wim: "We legden uit wat er aan de hand was. Chris, een medewerker van de Klachtenlijn, contacteerde de directie. De directeur herhaalde dat Nassim gedragsgestoord is en naar het buitengewoon onderwijs moet. De Klachtenlijn sprak ook met de zorgcoördinator, de leerkracht, het clb en met de mama van Nassim. Het CLB wist dat het moeilijk liep maar had nog geen hulpvraag ontvangen.  De mama wist ook niet echt wat er aan de hand was. 
Chris van de Klachtenlijn heeft dan iedereen rond de tafel gebracht: de directie, de klasjuf, de zorgcoördinator, het CLB, Nassim's mama en ik."


"Chris legde uit dat de school Nassim niet zomaar kan doorverwijzen naar het buitengewoon onderwijs zonder met de ouders en het CLB te overleggen. Dat moet onderzocht worden met ook observaties in de klas. Als er dan aanwijzingen zijn, dan kan er een psychologisch onderzoek aangevraagd worden. Maar dat gebeurt dus allemaal stap voor stap en in overleg met de ouders."
"Nassim gaat nu gewoon terug naar school. Het CLB volgt hem nu verder op en zal samen met de mama en de school beslissen wat het beste is voor hem. Ondertussen worden er ook inspanningen gedaan om Nassim opnieuw te laten aansluiten bij de klasgroep. Hij zit nu helemaal vooraan in de klas. Kinderen die het wel goed konden vinden met Nassim werden om hulp gevraagd. Zij zorgen ervoor dat Nassim kan meespelen. Voor de speeltijd begint spreken ze samen af wat ze zullen doen. Als er ruzie dreigt, wordt het meteen uitgepraat. Het is belangrijk om Nassim positieve ervaringen te bezorgen. Daar wordt hij vanzelf rustiger van. Het CLB gaat dat nu verder opvolgen en ik word ook op de hoogte gehouden zodat we met z'n allen kort op de bal kunnen spelen."

 Stuur een klacht

Wat is en doet de Klachtenlijn?

De Klachtenlijn van het Kinderrechten­commissariaat is een Ombudsdienst. De Klachtenlijn luistert, onderzoekt klachten en bemiddelt.