Wat is en doet de Klachtenlijn?

De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat is een onafhankelijke ombudsdienst, opgericht door het Vlaams Parlement. De Klachtenlijn ontvangt elke dag klachten van kinderen, jongeren, ouders en praktijkwerkers of professionals. De Klachtenlijn luistert, onderzoekt de klacht en bemiddelt wanneer de betrokkenen er onderling niet uitgeraken, of wanneer diensten, organisaties of bevoegde instanties het probleem niet kunnen oplossen.
 
Wie kan terecht bij de klachtenlijn?
 • kinderen en jongeren
 • praktijkwerkers/professionals zoals hulpverleners, leerkrachten, jeugdwerkers, buurtwerkers, artsen, politieagenten, maatschappelijk werkers, kinderverzorgers, rechters,...
 • ouders, buren, vrienden, familie,...
 
Waarvoor kan u terecht bij de Klachtenlijn?
Wanneer u botst op onrecht tegenover kinderen en jongeren, zowel in de praktijk als in regelgeving, dan kan u aankloppen bij de Klachtenlijn. Klachten kunnen gaan over overheidsdiensten of -instanties van onderwijs, gezondheidszorg, jeugdhulp, wonen, justitie, asiel, media, verkeer, openbaar vervoer, milieu, sport, jeugdwerk, politie, kinderopvang, arbeid, cultuur,... Soms ervaren kinderen en jongeren problemen in hun relatie met deze diensten, overheden en instanties:
 • Ze krijgen geen toegang tot dienst- of hulpverlening.
 • Ze worden niet correct behandeld.
 • Ze krijgen niet de info waar ze recht op hebben.
 • Ze worden gediscrimineerd.
 • Ze worden geconfronteerd met ongemotiveerde beslissingen.
 • Ze moeten lang wachten alvorens hun vragen, problemen of dossiers behandeld worden.
 • Ze botsen op onduidelijke, discriminerende of ontbrekende regelgeving.
 
Wat doet de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat?
 • We luisteren naar het probleem.
 • We onderzoeken de klacht als de rechten van de minderjarige niet gerespecteerd werden.
 • We bemiddelen tussen alle betrokken partijen en zoeken samen naar een oplossing met bijzondere aandacht voor het belang van het kind of de jongere.
 • We verwijzen door, indien dit nodig of wenselijk is.
 
Welke garanties bieden wij u?
 • Wij zijn onafhankelijk.
 • Wij richten ons op samenwerking en bemiddeling.
 • Onze dienstverlening is gratis.
 • We geven feedback over het verloop van de klacht.
 • Waar mogelijk, vragen we het mandaat van de minderjarige.
 • Dringende klachten krijgen voorrang.
 • We behandelen alle informatie discreet. Wij houden rekening met uw beroepsmatige positie en met het delicate karakter van elke melding. We ondernemen niets zonder uw toestemming.
 • Wil u meer weten? PDF Lees hier wat u van ons kan verwachten (38.02 kB).
 
Wij signaleren ook aan het beleid en geven advies
Sommige meldingen bij de Klachtenlijn signaleren dat er meer aan de hand is. Dat ook het beleid in actie moet treden.
Wijst een individuele klacht op onduidelijke, inconsequente, discriminerende of ontbrekende regelgeving? Of botst u ook op regels of praktijken die in strijd zijn met het kinderrechtenverdrag? Laat het ons weten, dan signaleren wij dat bij de bevoegde overheid. Dat lost het probleem van de minderjarige niet meteen op. Maar het kan voorkomen dat de problemen zich blijven voordoen.

 

De Klachtenlijn dat zijn wij: Dominique, Chris, Inge, Yentl, Michaël en Tine. Wij helpen u verder. Wij luisteren, onderzoeken en bemiddelen.

Stuur een klacht

Op zoek naar informatie?

Benieuwd naar de standpunten en de adviezen van het Kinderrechtencommissariaat?

Bent u enkel op zoek naar meer juridische informatie over kinderrechten? Contacteer dan de Kinderrechtswinkel op 09/ 233 65 65 of surf naar www.tzitemzo.be. Ook op www.jeugdrecht.be vindt u een schat aan informatie.

Bent u op zoek naar educatief materiaal over kinderrechten op maat van kinderen en jongeren? Bekijk onze brochures hier.