Thuiszitters onder de radar

Bevraging

Op maandag 27 mei 2024 kregen de CLB-directies van de kinderrechtencommissaris een uitnodiging om met hun CLB deel te nemen aan de bevraging over ‘thuiszitters onder de radar’.

Dit kadert in een onderzoek van het Kinderrechtencommissariaat dat focust op twee groepen van ‘thuiszitters’ die onder de radar dreigen te blijven: 

  1. kinderen, meestal met een gedragsproblematiek, voor wie de school aan de ouders vraagt ze een tijdlang (deeltijds) thuis te houden en 
  2. leerlingen die twee weken of langer na een definitieve uitsluiting nog geen nieuwe school vonden. 

Met die bevraging pogen we – met hulp van de CLB’s – een beter zicht te krijgen op de omvang en de achterliggende factoren van deze problematiek om een aantal beleidsaanbevelingen te formuleren. 

We maken van de gelegenheid gebruik om bij de CLB-directies ook te peilen naar wat zij en hun medewerkers momenteel als de grootste problemen in hun werking zien. Welke problemen ervaren CLB's in de realisatie van hun draaischijffunctie tussen onderwijs en welzijn?