Alternatief rapport aan het VN-Kinderrechtencomité

Het alternatief rapport van het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué général aux droits de l’enfant legt het Belgische beleid naast de signalen en klachten over kinderrechtenschendingen van minderjarigen en hun belangenbehartigers. Het VN-Kinderrechtencomité ziet toe op de naleving van de rechten van het kind in verschillende lidstaten via een vijfjaarlijks rapporteringsproces.

Publicatiegegevens

Uitgeverij
Kinderrechtencommissariaat
Aantal pagina's
38
Doelgroep
beleidsmedewerkers
ouders met jonge kinderen
ruim publiek
Publicatiedatum
Publicatietype
rapport
Thema
jeugd
kinderen en jongeren
kinderrechten
personen met een handicap

Bestel per post

Heb je graag een fysiek exemplaar? Deze publicatie kan je gratis bestellen.