Binnen(ste) buiten

Hoe is het gesteld met de rechten van minderjarigen in de jeugdgevangenissen en de gemeenschapsinstellingen? Binnen(ste) buiten belicht de positie en de beleving van jongeren in detentie. Het dossier toetst de interne regelgeving van de instellingen aan de internationale rechtsnormen. Jongeren getuigen hoe ze in detentie hun recht beleven op onderwijs, gezondheid, vrije tijd en menswaardige behandeling. Knelpunten worden blootgelegd. Voor elke rechtswaarborg formuleert het Kinderrechtencommissariaat standpunten en aanbevelingen.

Publicatiegegevens

Uitgeverij
Kinderrechtencommissariaat
Aantal pagina's
150
Doelgroep
beleidsmedewerkers
overheid
personeelsleden van de Vlaamse overheid
Publicatiedatum
Publicatietype
boek
Thema
gelijke kansen in het onderwijs
onderwijsbeleid en -regelgeving
onderwijsinspectie
onderwijsinstellingen en studieaanbod
klachten over de overheid
gelijke kansen en diversiteit
beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
kinderen en jongeren
kinderrechten

Bestel per post

Heb je graag een fysiek exemplaar? Deze publicatie kan je gratis bestellen.