Checklist kinderen in afzondering

Welke concrete situaties leiden tot afzondering van een minderjarige? Waarom zondert een voorziening jongeren af? Hoe dikwijls gebeurt dat? Hoe lang duurt het? Heeft de jongere inspraak? Hoe ‘controleert’ de begeleiding de jongere tijdens de afzondering? Hoe en door wie worden de jongeren geïnformeerd over deze maatregelen?
Wat zijn de interne procedures, reglementen of regelgevingen? Het dossier ‘Checklist kinderen in afzondering’ bevat een aantal bevindingen uit een bevraging bij instellingen.Het Kinderrechtencommissariaat biedt daarbij een ‘checklist’ aan voor reflectie en evaluatie.

Publicatiegegevens

Uitgeverij
Kinderrechtencommissariaat
Aantal pagina's
38
Doelgroep
beleidsmedewerkers
leerkrachten
personeelsleden van de Vlaamse overheid
ruim publiek
Publicatiedatum
Publicatietype
boek
Thema
onderwijs - algemeen
klachten over de overheid
gelijke kansen en diversiteit
kinderen en jongeren
kinderrechten

Bestel per post

Heb je graag een fysiek exemplaar? Deze publicatie kan je gratis bestellen.