Jongeren en seksualiteit

Dit dossier gaat over seksuele gezondheid en seksuele ontwikkeling, twee belangrijke rechten van jongeren. Het geeft een positieve kijk op de rechten en de toepassing in de praktijk. Jongeren zetten geleidelijk aan verdere stappen. Ze hebben behoefte aan ruimte om zich seksueel te ontwikkelen en nood aan informatie en ondersteuning. Zowel het welzijns-, gezondheids- en onderwijsveld worden aangesproken. Ook gerichte aandacht voor seksueel misbruik blijft een belangrijk onderdeel.

Publicatiegegevens

Uitgeverij
Kinderrechtencommissariaat
Aantal pagina's
60
Doelgroep
docenten
leerkrachten
overheid
ruim publiek
Publicatiedatum
Publicatietype
boek
Thema
jeugd
beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
kinderen en jongeren
kinderrechten

Bestel per post

Heb je graag een fysiek exemplaar? Deze publicatie kan je gratis bestellen.