Kinderen als medeburgers: zet lokaal in op kinderrechten. Memorandum

Kinderen en jongeren hebben geen stemrecht. Dat kinderen en jongeren wel iets te vertellen hebben, stelt het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. Het memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 geeft een beeld van de vele signalen die de klachtenlijn opvangt. Het bevat concrete beleidsaanbevelingen in tien domeinen. Stad en gemeente kunnen op veel terreinen het verschil maken voor kinderen en jongeren.

Publicatiegegevens

Uitgeverij
Kinderrechtencommissariaat
Aantal pagina's
23
Doelgroep
beleidsmedewerkers
lokale besturen
overheid
personeelsleden van de Vlaamse overheid
ruim publiek
Publicatiedatum
Publicatietype
beleidsdocument
Thema
jeugd
kinderrechten

Bestel per post

Heb je graag een fysiek exemplaar? Deze publicatie kan je gratis bestellen.