Straffe school. De grenzen van sanctioneren verkend

Hoe ga je om met situaties die uit de hand lopen? De vraag leeft bij leerkrachten en directies van basis- en secundaire scholen, en bij leerlingen en ouders. Het liefst van al willen ze die situaties voorkomen. Dit dossier schetst het wettelijke kader van sanctioneren op school: wat mag en wat mag niet? We reiken inspirerende praktijkvoorbeelden aan. Vertrekkend van de klachten die binnenkomen bij de Klachtenlijn, verkennen we de grenzen van sanctioneren. Soms blijven kansen onderbenut en is uitsluiting een te snelle weg. We moeten er alles aan doen om iedereen aan boord te houden. Aandacht voor sancties moet samengaan met aandacht voor zorg op school. Dit dossier vraagt daarom ook aandacht voor de integriteit van de leerling, voor participatie en voor de schoolinfrastructuur.

Publicatiegegevens

Uitgeverij
Kinderrechtencommissariaat
Aantal pagina's
90
ISBN
9789077021309
Doelgroep
jongeren
leerkrachten
ouders met jonge kinderen
scholen
Publicatiedatum
Publicatietype
studie
Thema
basisonderwijs
buitengewoon onderwijs
CLB - Centrum voor Leerlingenbegeleiding
deeltijds kunstonderwijs
gelijke kansen in het onderwijs
leerlingen, studenten en ouders
onderwijsbeleid en -regelgeving
onderwijsinspectie
secundair onderwijs

Bestel per post

Heb je graag een fysiek exemplaar? Deze publicatie kan je gratis bestellen.