Pakket lesmateriaal kinderrechten voor secundair onderwijs

Een pakket bestaat uit 5 mindmaps 'Het Kinderrechtenverdrag in 14 rechten' op maat van jongeren, 2 posters 'Wij komen op voor jouw rechten’ en 30 stickers in 3 varianten.

Handig om in de klas te werken rond jongerenrechten. Via de QR-codes vind je extra informatie op maat van jongeren en getuigenissen die de rechten tastbaar maken.
Extra exemplaren van de mindmap, de posters of de stickers kunnen afzonderlijk bijbesteld worden.

Publicatiegegevens

Uitgeverij
Kinderrechtencommissariaat
Aantal pagina's
0
Doelgroep
jongeren
leerkrachten
ruim publiek
studenten
Publicatiedatum
Publicatietype
educatief materiaal
Thema
secundair onderwijs

Bestel per post

Heb je graag een fysiek exemplaar? Deze publicatie kan je gratis bestellen.