Stuur een klacht

Wil jij een klacht sturen naar de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat?

1. Ben jij jonger dan 18 jaar >> stuur een klacht

2. Ben jij ouder dan 18 jaar >> stuur een klacht