Recht op privacy

“Schaamtelijke foto’s op facebook” - Suzanne

“Een tijdje geleden ben ik nogal uit de bol gegaan op een feestje. Mijn vriendin heeft toen foto’s genomen en zonder nadenken op facebook gezet. Ik heb haar gevraagd de foto’s eraf te halen, maar intussen weet iedereen al wat ik uitgestoken heb. Ik schaam me echt.”

Suzanne

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

Je hebt recht op respect voor je privéleven (art 16).
  • Ieder kind en elke jongere heeft recht op privacy. Zo mag je leerkracht je schoolresultaten niet bespreken met andere ouders. Je dokter mag zich niet met je opvoeding bemoeien. Je huisgenoten mogen je berichten of dagboek niet ongevraagd lezen.

Hoe zit dat in België?

  • Respect voor je privé- en gezinsleven staat in artikel 22 van de Grondwet. In België is het dus een grondrecht. De wet op de ‘gegevensbescherming’ zegt dat niemand je persoonlijke gegevens zomaar kan verzamelen, opslaan en verspreiden en niemand mag ongevraagd je foto publiceren.
  • Inmenging in je privacy mag wel voor een ‘correct doel’ en als je daarvan op de hoogte bent. Beveiligingscamera’s in het station zijn daar een voorbeeld van.
  • Je ouders staan in voor je opvoeding. Hun ‘ouderlijk gezag’ betekent dat ze handelen en beslissen in jouw belang. Daarbij hoort de verantwoordelijkheid om jou te beschermen. Als ze zich zorgen maken, mogen ze jouw privacy eventueel schenden door in de gaten te houden waar jij mee bezig bent.

Vragen en antwoorden

Mogen je ouders je gsm of sociale media controleren?

Berichtjes, chatgesprekken of profielen op sociale media vallen onder het briefgeheim en dus de privacy. Ook kinderen en jongeren hebben daar recht op. Je ouders kunnen in bepaalde omstandigheden dat recht op privacy wel schenden. Dat gebeurt meestal als ze bezorgd zijn over je veiligheid of welzijn. 

Lees meer

Ik beslis, een platform voor vragen over privacy

Kinderrechten in de digitale wereld

Kinderrechten in de digitale media

De wereld van kinderen en jongeren speelt zich niet alleen offline, maar ook online, af. Wat zijn de rechten van kinderen in de digitale wereld? Bekijk de animatievideo met kinderen tussen 9 en 13 jaar thuis, in de klas, jeugdhulpvoorziening, enzovoort.