Kan je je zonder Belgische identiteitskaart aansluiten bij een sportclub en amateurwedstrijden spelen?

Als minderjarige aansluiten bij een sportclub 

 • Minderjarige asielzoekers en vluchtelingen kunnen aansluiten bij een sportclub. Ook voor minderjarigen zonder wettig verblijf kan een oplossing gezocht worden. 
 • De club heeft geen meldingsplicht als een minderjarige geen wettige verblijfspapieren heeft en wil aansluiten. 
 • Meer info op vlaamsesportfederatie.be

Documenten 

 • Een contactadres opvragen kan genoeg zijn, behalve als de federatie daar anders over beslist. Vraag het dus na bij de federatie. 
 • Als de federatie een bewijs van identiteit eist en de minderjarige geen identiteitskaart heeft, kan de sportclub een bewijs van identiteit vragen. Dat kan gaan over de identiteit waarmee de minderjarige op school ingeschreven is. De club kan ook een attest van de gemeente vragen, bijvoorbeeld een attest samenstelling gezin of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente.
 • Niet-begeleide minderjarigen kunnen ook aansluiten. De documenten die federaties kunnen vragen voor een inschrijving zijn: 
  • Attest van toewijzing van een voogd 
  • Ouderlijke verklaring (verklaring van een voogd) 
  • Bewijs van inschrijving in het wachtregister voor vreemdelingen in België 
 • Een voorbeeld uit het voetbal: voetbalvlaanderen.be

Meespelen in een wedstrijd

 • In principe kan elke speler die lid is van de club meedoen aan competities. 
 • Toch loopt het daar soms mis. We kregen al verschillende meldingen van jeugdspelers zonder Belgische identiteitskaart die zich inschreven bij een club, maar geen wedstrijden mochten spelen. Dat heeft een grote impact op de jonge spelers. Ze komen in een andere positie terecht dan hun leeftijdsgenoten en verliezen hun grootste motivator: meedoen aan de competitie. Meld zo’n situaties zeker bij ons. 

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

Artikel 31 geeft alle kinderen recht op vrije tijd, spelen en sporten. Spelen en sporten zijn namelijk heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Daarom moeten alle kinderen er ook de tijd en ruimte voor krijgen. De overheid moet ervoor zorgen dat ieder kind daarin gelijke kansen heeft. 

Meer weten?

Advies van het Kinderrechtencommissariaat ‘Geen uitsluiting voetbalcompetitie’.