Hoe verhoort de politie kinderen en jongeren?

Hoe je verhoord wordt, hangt af van je rol bij een misdrijf. De procedure verschilt naargelang je een slachtoffer, getuige of verdachte bent. 

Als slachtoffer van een misdrijf kan een minderjarige zelf een klacht indienen bij elke politieagent en elk politiebureau. Hij of zij kan zich dan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Ook als getuige van een misdrijf kan een minderjarige zelf aangifte doen bij de politie. Een minderjarige verdachte kan verhoord worden door de politie. Hij of zij heeft dan wel recht op bijstand van een advocaat, zowel voor als tijdens het politieverhoor. Het overleg met en de bijstand van een advocaat voor minderjarige verdachten zijn verplicht. De minderjarige kan er geen afstand van doen.

Wie kan je nog helpen?

  • WAT WAT, een platform dat jongeren informeert en leidt naar hulp en advies
  • tZitemzo, informatie voor kinderen, jongeren, ouders en professionals
  • De Orde van Vlaamse Balies geeft meer info over rechten bij een verhoor