Over ons

Het Kinderrechtencommissariaat is een onafhankelijke instantie, opgericht bij decreet door het Vlaams Parlement. Officieel heet dat een paraparlementaire instelling van het Vlaams Parlement. We rapporteren over onze werkzaamheden in een jaarverslag aan het Parlement, dat ons jaarlijks een dotatie toekent en onze begroting goedkeurt.

Alles wat het Kinderrechtencommissariaat doet, staat in het teken van een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

Speerpunten in de werking

De kinderrechtencommissaris, het hoofd van het Kinderrechtencommissariaat

De eerste kinderrechtencommissaris was Ankie Vandekerckhove. Zij werd in juni 1998 benoemd door het Vlaams Parlement. Na twee mandaten gaf ze de fakkel door aan Bruno Vanobbergen in 2009. Hij stopte als kinderrechtencommissaris op 1 maart 2019.

Daarna was Naima Charkaoui kinderrechtencommissaris ad interim tot 30 juni 2019, gevolgd door Sofie Van Rumst. Zij was kinderrechtencommissaris ad interim van 1 juli 2019 tot en met 31 juli 2019. 

Sinds 1 augustus 2019 is Caroline Vrijens de derde Vlaamse kinderrechtencommissaris. Op 22 mei 2019 keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement haar aanstelling goed. Diezelfde dag legde ze ook de eed af bij de voorzitter van het Vlaams Parlement.

De kinderrechtencommissaris voert samen met haar multidisciplinair team de opdrachten uit die ze in een beleidsplan vertaald heeft.

Het Kinderrechtencommissariaat heeft ook een overleg- en adviesorgaan. Zo krijgen we advies van vertegenwoordigers van de politieke fracties van het Vlaams Parlement en van mensen uit het maatschappelijke veld en de wetenschappelijke wereld.
 

4 belangrijke doelgroepen