Samenwerken met onderwijsverstrekkers

Op vraag van een leerling of zijn ouders contacteert het Kinderrechtencommissariaat scholen. We bemiddelen en zoeken samen met alle schoolbetrokkenen naar een oplossing voor het probleem. Om scholen goed te informeren over wie we zijn, wat we doen en waarvoor we bevoegd zijn, stelden we teksten op, samen met de vier grote onderwijsverstrekkers.