Ik heb een vraag over Kinderrechten

Kinderen en jongeren jonger dan 18 hebben dezelfde rechten. Die kinderrechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Ontdek hier informatie en publicaties over kinderrechten en het Kinderrechtenverdrag, voor jong en oud.

Het Kinderrechtenverdrag

Het Kinderrechtenverdrag of het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind werd meer dan 30 jaar geleden, op 20 november 1989, aangenomen door de Verenigde Naties. Daarom is het op 20 november ook Internationale Kinderrechtendag. Bijna alle landen van de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. In België kreeg het begin 1992 kracht van wet. Het geldt voor iedereen die minderjarig (jonger dan 18) is.

Het Kinderrechtenverdrag in 14 rechten 

Recht op anders zijn

Lees meer

Recht op bescherming als vluchteling

Lees meer

Recht op bescherming tegen kinderarbeid

Lees meer

Recht op een naam, nationaliteit en identiteit

Lees meer

Recht op gezondheidszorg

Lees meer

Recht op informatie

Lees meer

Recht op ontspanning en vrije tijd

Lees meer

Recht op privacy 

Lees meer

Recht op wonen, voeding en kleding

Lees meer

Recht als dader van een misdrijf

Lees meer

Recht op bescherming tegen geweld

Lees meer

Recht op een eigen mening

Lees meer

Recht op onderwijs

Lees meer

Recht op zorg, opvoeding en familie

Lees meer

Wat doet het Kinderrechtencommissariaat voor jou?

Wat doet het Kinderrechtencommissariaat voor jou?
Image
'tZitemzo: jouw rechten, jouw leven
Het Kinderrechtenverdrag in jongerentaal

Het Kinderrechtenverdrag in jongerentaal

tZitemzo: jouw rechten, jouw leven

Een hapklaar magazine over jongerenrechten voor jongeren vanaf 13 à 14 jaar. 

 

Bekijk of bestel

Image
De Bende van :P. 3 helden vechten voor jouw rechten
Het Kinderrechtenverdrag in kindertaal
Het Kinderrechtenverdrag in kindertaal

Het Kinderrechtenverdrag in kindertaal

De Bende van :P. 3 helden vechten voor jouw rechten!

Een boekje over kinderrechten met verhalen van kinderen, weetjes, spelletjes en tips. Vanaf 9 jaar.

 

Bekijk en bestel

 

Image
Inkleurposter
Inkleurposter 'Geef kleur aan je rechten'

Het Kinderrechtenverdrag in kindertaal

Geef kleur aan jouw rechten

In deze grote inkleurposter gaan kinderen op zoek naar 12 rechten-figuren en kleuren ze in. 

 

Bekijk en bestel

Kinderrechtendagtshirt

Nieuw lesmateriaal voor secundair onderwijs

Het Kinderrechtenverdrag in 14 rechten

Ga aan de slag met het lesmateriaal voor het secundair onderwijs en win T-shirts voor de hele klas en een bezoek aan de kinderrechtencommissaris in het Vlaams Parlement.

 

De kinderrechtenrap

Een catchy song van Kapitein Winokio, Joke van Leeuwen en tientallen kinderen.  Ga aan de slag met deze Lesmap Filosoferen over Kinderrechten voor kleuter- en lagere school. Vanaf 5 jaar.

Op zoek naar meer educatief materiaal over kinderrechten? 

Wil je graag werken rond kinderrechten, ga zeker eens kijken op de website van tZitemzo of surf naar www.schoolforrights.be of www.unicef.be.

Of ga aan de slag met de toolkit van Streetsmart over kinderrechten in het jeugdwerk. 

Meer over het Verdrag

Verdrag en protocollen

Het Kinderrechtenverdrag bestaat uit 54 artikelen en 3 facultatieve protocollen. Die horen bij het Verdrag, maar lidstaten kunnen zelf kiezen of ze die onderschrijven.

Lees meer 

 

Rapporten en slotbeschouwingen

Om de 5 jaar moeten lidstaten een rapport indienen over de toepassing van het Kinderrechtenverdrag bij het Comité voor de Rechten van het Kind.

Lees meer 
 

VN-Comité en Algemene Commentaren

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind controleert of landen het Kinderrechtenverdrag goed naleven en geeft hen advies. 

Lees meer 
 

Vragen en antwoorden

Wat zijn kinderrechten?

Kinderen en jongeren hebben andere behoeftes, verwachtingen en zorgen dan volwassenen. Daarom kregen kinderen een aantal bijzondere rechten. Op 20 november 1989 schreven de Verenigde Naties die bijzondere rechten neer. Dat document noemden ze het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) of gewoon het Kinderrechtenverdrag.

Lees meer
Wat staat er in het Kinderrechtenverdrag?

Kinderrechten gaan over alles waar een kind mee te maken krijgt in zijn leven, gezin, buurt, school … Je hebt recht op een naam en een identiteit, op zorg en gezondheid, op een eigen mening, onderwijs, informatie, vrije tijd, privacy, spel en zoveel meer. 

Lees meer
Voor wie zijn de kinderrechten?

De rechten van kinderen gelden voor alle minderjarige kinderen en jongeren. Dat zijn alle mensen jonger dan 18 jaar. De kinderrechten zijn gelijk voor alle kinderen ter wereld. De verschillende landen passen de kinderrechten wel anders toe. Elk land heeft namelijk zijn eigen cultuur, godsdiensten en manier om met elkaar samen te leven en om te gaan. En er is natuurlijk een verschil tussen rijke en arme landen. Elk land moet zijn eigen wetten en regels maken, die het Kinderrechtenverdrag ‘vertalen’.

Lees meer
Zijn alle rechten even belangrijk?

Geen enkel recht is belangrijker dan een ander. Als je het Kinderrechtenverdrag wil begrijpen, moet je 4 basisregels in het achterhoofd houden:

  • Alle kinderen zijn gelijk en hebben dezelfde rechten. Niemand mag uitgesloten worden op basis van geslacht, taal, huidskleur of godsdienst.
  • Alles in het belang van het kind. Volwassenen nemen soms beslissingen die invloed hebben op het leven van kinderen. Dan moeten ze goed nadenken of het echt goed is voor het kind.
  • Alles om goed te leven en te ontwikkelen. Kinderen hebben het recht om op te groeien in de best mogelijke levensomstandigheden: voldoende eten, een goed dak boven hun hoofd, onderwijs … 
  • De mening van het kind telt. Elk kind heeft het recht om zijn mening te geven. Bij een belangrijke beslissing die over het kind gaat, moet de mening van het kind gehoord worden.
     
Lees meer
Wat als de kinderrechten niet gerespecteerd worden?

Wetten, decreten en regels moeten rekening houden met de rechten van kinderen en jongeren. Maar ook alle volwassenen moeten kinderrechten respecteren. Als dat niet gebeurt, kunnen kinderen en jongeren aankloppen bij het Kinderrechtencommissariaat. Wij waken over de toepassing en uitvoering van het Kinderrechtenverdrag. Daarom zijn wij ook de organisatie waar je terechtkan met klachten over schendingen van kinderrechten. Wij onderzoeken die klachten en geven advies aan de overheid over hoe het beter kan met de kinderrechten.

Lees meer

Zoek je informatie, advies of een luisterend oor?

Vlaamse scholierenkoepel
De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is dé organisatie van, voor en door alle scholieren in het Vlaamse middelbaar onderwijs.
Logo Awel
Awel, de telefonische en onlinehulplijn voor kinderen en jongeren
Logo Wat Wat
WAT WAT, een platform dat jongeren informeert en leidt naar hulp en advies

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer