Recht als dader van een misdrijf

“Mogen ze zomaar vingerafdrukken nemen?” - Leila

“Ik werd betrapt op een winkeldiefstal. De politie nam me mee en sloot me op in een cel. Ik moest mijn schoenen en juwelen uitdoen. In de cel zaten volwassen vrouwen. Ik voelde mij echt niet op mijn gemak. De politie heeft foto’s genomen en vingerafdrukken gemaakt. Een paar uur later brachten ze me naar het hoofdkantoor van de politie en hielden ze me vast totdat mijn ouders mij kwamen halen. Daar werd ik nog een keer verhoord, dat verliep menselijk en respectvol. Ik kreeg daar ook een ‘verklaring van mijn rechten’ mee. Maar waar ze me eerst gestoken hadden, daar in de cel bij ‘de vangst van den dag’, tussen al die volwassen vrouwen, dat kan toch echt niet? En mogen ze zomaar foto’s en vingerafdrukken nemen en wordt deze informatie bewaard? En hoe lang? …” 

Leila

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

Als je verdacht wordt van of veroordeeld wordt voor een misdrijf, heb je recht op een menswaardige behandeling, rekening houdend met je leeftijd (artikel 40).
  • Je mag niet zomaar gestraft worden. Daarvoor moet je een wet overtreden hebben. Je hebt het recht om je te verdedigen of om je te laten verdedigen. Als je een andere taal spreekt, heb je recht op een tolk.

  • Als je wordt opgesloten, moet je een aangepaste behandeling krijgen. De gevangenisstraf moet zo kort mogelijk zijn en je mag niet samen met volwassenen opgesloten worden.

  • Je hebt ook recht op contact met je familie.

  • Als je gestraft wordt, moet je begeleiding, onderwijs of een beroepsopleiding en toezicht krijgen.

Je moet beschermd worden tegen wrede behandeling en onwettige vrijheidsberoving (artikel 37).
  • Geen foltering of onwettige of lange opsluiting

Heb je een vraag over Jeugdrecht, Politie of Justitie?