Privacyverklaring

Het Kinderrechtencommissariaat hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring informeren we u over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt die u via onze site doorgeeft en welke rechten u kunt uitoefenen ten aanzien van het Kinderrechtencommissariaat als verwerkingsverantwoordelijke.

Het Kinderrechtencommissariaat probeert u zoveel mogelijk zelf de controle te geven over het beheer van uw persoonlijke informatie, overeenkomstig de geldende privacywetgeving en meer bepaald de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (EU) 2016/679). Het Kinderrechtencommissariaat waakt erover dat de wetten over de bescherming van het privéleven en het telecommunicatiegeheim worden gerespecteerd.

IP-adres

Als u surft op kinderrechten.be, verzamelen wij geen identificatiegegevens zoals uw naam of adres, via een cookie of op een andere wijze.
Uw internetprovider geeft uw IP-adres wel door aan onze server. De server is de plaats waar onze internetsite ‘staat’. Via uw IP-adres komen we - nadat je de analytische cookies aanvaardde -te weten welke pagina's u op onze site bezocht, hoelang u daar bleef en welke documenten u downloadde. Dat is voor ons handig. Zo weten we welke pagina's we best vernieuwen en welke pagina's misschien niet goed vindbaar zijn. Kortom dit is belangrijk om onze site af te stemmen op uw behoeften.

Wat is een IP-adres?

Een IP-adres is een reeks van getallen die een website of computer op het internet aanduidt. Als u surft wordt u dus niet herkend met uw naam bijvoorbeeld Bruno, maar wel aan de hand van een reeks getallen. Niemand weet of u dat bent of bijvoorbeeld een ander familielid of vriend.

U kiest zelf wanneer u persoonlijke gegevens vrijgeeft

Persoonsgegevens worden nooit ingezameld tenzij u ze zelf doorgeeft. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een evenement, een bestelling plaatst, ons contactformulier gebruikt of ons mailt (kinderrechten@vlaamsparlement.be) geeft u informatie vrij.
We bewaren persoonsgegevens in drie geïnformatiseerde bestanden. Het hangt af van waarvoor u ons contacteerde in welk soort bestand we uw gegevens bewaren.

  1. Algemeen adressenbestand: om activiteiten van het Kinderrechtencommissariaat aan te kondigen.
  2. Vragen- en klachtenbestand: persoonsgegevens die nodig zijn om uw vraag, klacht of suggestie te behandelen en op te volgen. 
  3. Abonneebestand van ons E-zine: om ons E-zine te verzenden.

Uw gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend of verhuurd of op enige andere wijze bekend gemaakt aan derden zonder uw toestemming.

Privacyrechten uitoefenen

U hebt steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand. Deze rechten staan omschreven in de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Voor het inkijken, corrigeren of verwijderen van uw gegevens kunt u terecht bij:

Kinderrechtencommissariaat
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
kinderrechten@vlaamsparlement.be
Tel: 02/552.98.00

Met vragen, opmerkingen of klachten kan u ook altijd terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming:

Pablo Pivetta
Vlaams Parlement 
1011 Brussel
gegevensbescherming@kinderrechten.be

Meer info over privacy en de Algemene Verordening Ge­ge­vens­be­scher­ming (AVG)?

Voor meer algemene informatie kunt ook steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: 32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/