Ik heb een vraag over Vrije tijd

Spelen en bewegen is voor kinderen en jongeren even belangrijk als eten en drinken. Het recht op spel betekent dat er genoeg beweeg- en speelruimte in de buurt moet zijn en dat er een gevarieerd vrijetijdsaanbod moet zijn, waarbij iedereen welkom is en zich veilig voelt. De overheid moet zorgen dat elk kind daarvoor gelijke kansen krijgt, ongeacht de situatie of het verblijf. Maar klachten tonen dat het recht op spel soms beknot wordt.

Vragen en antwoorden

Vanaf wanneer mag je werken?

Volgens het Kinderrechtenverdrag moet de overheid een minimumleeftijd opleggen om te werken, samen met aangepaste werktijden en -voorwaarden voor kinderen en jongeren.

Lees meer
Is het lawaai van spelende kinderen of jongeren overlast?

Het recht op spel botst soms met wat buurtbewoners als overlast ervaren. Ouders, professionals en kinderen vragen om samen met hen op te komen voor het recht op spel van kinderen. Ze willen namelijk dat hun speelpleinwerking, speelpleintje of skateplek toegankelijk blijft.

Lees meer
Kan je je zonder Belgische identiteitskaart aansluiten bij een sportclub en amateurwedstrijden spelen?

Als minderjarige asielzoeker, vluchteling of kind zonder wettig verblijf kan je je aansluiten bij een sportclub. Het kan wel zijn dat je extra documenten nodig hebt. Elke sportfederatie beslist namelijk zelf wat de voorwaarden zijn om iemand in te schrijven. 

Lees meer
Wat kan je doen als je een probleem hebt met een contract of een transfer in je sportclub?

Om lid te worden van een sportclub moet je een contract afsluiten. Je wettige vertegenwoordiger, meestal je ouders, moet dat contract mee ondertekenen. Het contract regelt de modaliteiten om te kunnen overstappen naar een andere club. Zeker als het om jonge kinderen gaat, krijgen we ethische vragen over die contractuele verbintenis en het gedwongen karakter ervan.

Lees meer
Wat zijn je rechten als je niet meer welkom bent in je club omdat jij of je ouders over de schreef gingen?

In het intern reglement van je club staan de belangrijkste regels en afspraken waaraan elke sporter zich moet houden. Doe je dat niet, dan riskeer je een straf. De sportclub heeft een zekere vrijheid om haar sanctiebeleid vorm te geven. Dat moet wel gebeuren binnen de krijtlijnen van het Kinderrechtenverdrag en de overheid. 

Lees meer

Zoek je informatie, advies of een luisterend oor?

Logo Wat Wat
WAT WAT, een platform dat jongeren informeert en leidt naar hulp en advies
Logo ICES
Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn voor kwaliteitsvolle sportbeoefening.
Logo Ombudsman.be
Wordt het recht op spel niet gerespecteerd in je gemeente en wil je een klacht indienen? Klop dan aan bij de ombudsman van je gemeente of stad. Die zoekt mee naar een oplossing.

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 2020-2021: 'Het wachten moe'

Het jaarverslag 2020-2021 van het Kinderrechtencommissariaat focust op wachten. Op gepaste hulp of onderwijs, op een beslissing in een procedure. Door corona moesten jongeren vaak nog langer wachten. 
Lees meer Lees meer

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Contacteer een medewerker

Foto van Sarah

Sarah Meys

Beleidsadviseur Kinderarmoede, sociaal beleid, media, mobiliteit, milieu, gezondheid, cultuur