Projecten

Op zoek naar beleidsadviezen?

Het Kinderrechtencommissariaat adviseert het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Het kinderrechtenverdrag is hierbij een belangrijk referentiekader.

Caroline luistert

Wordt het recht van kinderen en jongeren om hun mening te geven en gehoord te worden bij belangrijke beslissingen gerespecteerd? De kinderrechtencommissaris zocht het uit.
Lees meer Lees meer

Kind in alle staten

De 20ste verjaardag van het Kinderrechtencommissariaat vierden we met een 500-tal gasten en Kristel Verbeke, Bert Gabriëls, Ish Ait Hamou en Dalilla Hermans. Het was een onvergetelijke dag.
Lees meer Lees meer