Ik heb een vraag over Asiel en migratie

Kinderen op de vlucht hebben minstens recht op opvang, onderwijs en medische zorg. Vaak hebben zij, hun ouders, voogden of leerkrachten vragen over die opvang, over verblijfs- en andere procedures, over de beschikbare hulp en onderwijs. Of over hun rechten, als ze geen papieren hebben.

Vragen en antwoorden

Heb je recht op onderwijs als kind op de vlucht?

Alle kinderen in België hebben recht op onderwijs. Er geldt ook leerplicht van 5 tot 18 jaar. In het onthaalonderwijs kan je als kind op de vlucht zo snel mogelijk Nederlands leren. 

Lees meer
Kan je als niet-begeleide minderjarige opgesloten of gedwongen uit het land gezet worden?

Als niet-begeleide minderjarige vreemdeling kan je niet gedwongen uitgewezen worden. Je kan dus ook niet opgesloten worden. Dat geldt ook voor niet-begeleide Europese minderjarigen (NBEM). Begeleide minderjarige vreemdelingen kunnen wel gedwongen uit het land gezet worden. Volgens de wet kunnen ze ook opgesloten worden, maar dat gebeurt in de praktijk momenteel niet. 

Lees meer
Wat zijn je rechten als kind zonder wettig verblijf of zonder papieren?

Je hebt nog altijd bepaalde rechten op onderwijs, opvang en jeugdhulp. 

Lees meer
Wat zijn je rechten als niet-begeleide buitenlandse minderjarige?

Zowel overheidsinstanties als privépersonen kunnen je aanmelden bij de Dienst Voogdij. Als je voldoet aan de voorwaarden, krijg je een voogd. Bij twijfel over je leeftijd kan dat wel pas na een medische test. 

Lees meer
Hoe zit het met je verblijfsrecht als kind op de vlucht?

Ben je op de vlucht en wil je in België blijven? Dan moet je een verblijfsprocedure opstarten om een geldig verblijfsstatuut te krijgen. Zo kan je bescherming vragen omdat je gevaar loopt in je land van herkomst. Voor slachtoffers van mensenhandel of mensensmokkel is er een aparte beschermingsprocedure.

Lees meer

Zoek je informatie, advies of een luisterend oor?

Logo Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich sinds ‘87 in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Vandaag zetten ze druk op het beleid en sensibiliseren ze het ruime publiek.
Logo Myria
Myria analyseert migratie, verdedigt de rechten van vreemdelingen en bestrijdt mensenhandel en mensensmokkel. Het komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op kennis van de feiten en respect voor de mensenrechten.
Agentschap Integratie en Inburgering
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap. Ze zetten zich in voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt.

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Contacteer een medewerker

Foto van Julie

Julie Ryngaert

Coördinerend adviseur en beleidsadviseur Asiel en migratie, diversiteit, identiteit en afstamming, sport en vrije tijd, kinderrechten internationaal