Ik heb een vraag over Onderwijs

Alle kinderen hebben recht op onderwijs en rechten in het onderwijs. De meeste kinderen gaan naar school, sommige leren thuis. Toch lukt het niet altijd om een school te vinden. Omdat er nergens plaats is of omdat er geen gepast aanbod is als er extra noden zijn. En ook op school zelf kunnen er problemen zijn door bijvoorbeeld pesten, straffen, schoolregels, ongelijke kansen of evaluaties.

Vragen en antwoorden

Wat als je gepest wordt op school? Hoe kan dat stoppen en wie kan je helpen?

Heel wat kinderen en jongeren worden slachtoffer van pestgedrag. Soms sleept dat jaren aan. De school moet zorgen voor een goed antipestbeleid, zodat alle leerlingen veilig naar school kunnen gaan. Het Kinderrechtencommissariaat pleit ook al jaren voor een Kenniscentrum Pesten.

Lees meer
Kan een school weigeren om je in te schrijven?

Je ouders mogen kiezen naar welke school je gaat. Vanaf 12 jaar kiezen ze in overleg met jou. Maar soms lukt het niet om een inschrijving te krijgen in de school van je eerste voorkeur, door plaatstekort in de hele gemeente of regio. Of doordat veel ouders of leerlingen dezelfde voorkeuren hebben. Sommige scholen moeten dan leerlingen weigeren. Maar de toewijzing van de plaatsen moet natuurlijk wel op een faire en heldere manier gebeuren.

Lees meer
Wat kan je doen als je klachten hebt over je school?

Heb je als leerling, ouder of leraar een klacht over je school? Praat erover met de directeur of het schoolbestuur. Als je daarna ontevreden blijft, bekijk dan de mogelijkheden in het onderwijsnet. Voor specifieke problemen kan je terecht bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur of de Commissie inzake Leerlingenrechten. Ook de onderwijsinspectie heeft een meldpunt.

Lees meer
Hoeveel kost gratis onderwijs?

Hoewel erkende scholen geen inschrijvingsgeld mogen vragen, zijn er voor ouders toch veel kosten verbonden aan school, onder andere voor handboeken, vervoer of uitstappen. Tussen scholen zijn er vaak ook grote verschillen. Die hoge kosten maken onderwijs minder toegankelijk voor kwetsbare groepen.

Lees meer
Op welke ondersteuning op school heb je recht bij een leerprobleem of beperking?

Je hebt recht op inschrijving in een school voor gewoon onderwijs. Ook als je specifieke onderwijsbehoeften hebt. Er is 'leersteun' voor wie dat nodig heeft. Als het met leersteun niet lukt, dan is het buitengewoon onderwijs een volwaardig alternatief. De scholen moeten dan wel goeie afspraken maken zodat je eventueel terug kan naar het gewoon onderwijs.

Lees meer

Zoek je informatie, advies of een luisterend oor?

Logo CLBchat.be
Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen,… of samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken.

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs

Hebt u als ouder of leerling vragen over uw rechten en plichten op school? Dan kunt u terecht bij de informatiepunten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs

Hebt u als ouder of leerling vragen over uw rechten en plichten op school? Dan kunt u terecht bij de informatiepunten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Vlaamse scholierenkoepel
De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is dé organisatie van, voor en door alle scholieren in het Vlaamse middelbaar onderwijs.
Onderwijskiezer
Onderwijskiezer biedt netoverschrijdende en neutrale informatie over het ganse onderwijslandschap in Vlaanderen en Brussel.

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer