Ik heb een vraag over Onderwijs

Alle kinderen hebben recht op onderwijs en rechten in het onderwijs. De meeste kinderen gaan naar school, sommige leren thuis. Toch lukt het niet altijd om een school te vinden. Omdat er nergens plaats is of omdat er geen gepast aanbod is als er extra noden zijn. En ook op school zelf zijn er soms problemen. Met pesten bijvoorbeeld, of met schoolregels en straffen, ongelijke kansen of evaluaties.

Vragen en antwoorden

Hoe kan je een evaluatiebeslissing van de school betwisten?

Eind juni krijgen leerlingen een eindbeoordeling van de school. De school evalueert leerlingen en beoordeelt wie de overstap kan maken naar een hoger jaar. Hoe een school evalueert en hoe ze leerlingen beoordeelt, staat in het schoolreglement. Ouders en jongeren die niet akkoord gaan met de eindbeoordeling, kunnen deze betwisten. 

Lees meer
Mag een school weigeren om een leerling in te schrijven?

Ouders en kinderen mogen een school kiezen. Maar soms lukt het niet om een inschrijving te krijgen in de school van eerste voorkeur. Dat komt door plaatstekort in de hele gemeente of regio, of doordat veel ouders of leerlingen dezelfde voorkeuren hebben. Sommige scholen moeten dan leerlingen weigeren. Maar de toewijzing van de plaatsen moet natuurlijk wel op een faire en heldere manier gebeuren.

Lees meer
Welke ondersteuning moet een leerling met specifieke onderwijsnoden krijgen?

Elke leerling heeft recht op inschrijving in een school voor gewoon onderwijs. Ook als die leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft met recht op redelijke aanpassingen. Er is ook extra 'leersteun' voor wie dat nodig heeft. Als het echt noodzakelijk is, kan een leerling ook naar het buitengewoon onderwijs. De scholen moeten dan wel goeie afspraken maken zodat de leerling eventueel terug kan naar het gewoon onderwijs.

Lees meer
Hoeveel kost gratis onderwijs?

Gesubsidieerde scholen mogen geen inschrijvingsgeld vragen. Toch zijn er heel wat andere kosten, onder andere voor handboeken en materiaal, vervoer of uitstappen. Tussen scholen zijn er vaak ook grote verschillen. Hogere kosten maken onderwijs minder toegankelijk voor kwetsbare groepen.

Lees meer
Welke straffen mag een school geven?

De school mag maatregelen nemen als een leerling de leefregels overtreedt. De school mag eigen leefregels en een sanctiebeleid opstellen. Die informatie vind je in het schoolreglement. De school moet wel de kinderrechten en de regels van de overheid respecteren. Er zijn orde- en tuchtmaatregelen en andere maatregelen. 

Lees meer

Zoek je informatie, advies of een luisterend oor?

Logo CLBchat.be
Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen,… of samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken.

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs

Hebt u als ouder of leerling vragen over uw rechten en plichten op school? Dan kunt u terecht bij de informatiepunten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs

Hebt u als ouder of leerling vragen over uw rechten en plichten op school? Dan kunt u terecht bij de informatiepunten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Vlaamse scholierenkoepel
De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is dé organisatie van, voor en door alle scholieren in het Vlaamse middelbaar onderwijs.
Onderwijskiezer
Onderwijskiezer biedt netoverschrijdende en neutrale informatie over het ganse onderwijslandschap in Vlaanderen en Brussel.

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer