Vragen en antwoorden

Hier vind je de veelgestelde vragen. Die hebben we verzameld per thema. We geven niet alleen een antwoord, maar ook contactinformatie van andere organisaties die je verder kunnen helpen.

 

Hoe kan je een evaluatiebeslissing van de school betwisten?

Eind juni krijgen leerlingen een eindbeoordeling van de school. De school evalueert leerlingen en beoordeelt wie de overstap kan maken naar een hoger jaar. Hoe een school evalueert en hoe ze leerlingen beoordeelt, staat in het schoolreglement. Ouders en jongeren die niet akkoord gaan met de eindbeoordeling, kunnen deze betwisten. 

Lees meer
Mag een school weigeren om een leerling in te schrijven?

Ouders en kinderen mogen een school kiezen. Maar soms lukt het niet om een inschrijving te krijgen in de school van eerste voorkeur. Dat komt door plaatstekort in de hele gemeente of regio, of doordat veel ouders of leerlingen dezelfde voorkeuren hebben. Sommige scholen moeten dan leerlingen weigeren. Maar de toewijzing van de plaatsen moet natuurlijk wel op een faire en heldere manier gebeuren.

Lees meer
Welke ondersteuning moet een leerling met specifieke onderwijsnoden krijgen?

Elke leerling heeft recht op inschrijving in een school voor gewoon onderwijs. Ook als die leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft met recht op redelijke aanpassingen. Er is ook extra 'leersteun' voor wie dat nodig heeft. Als het echt noodzakelijk is, kan een leerling ook naar het buitengewoon onderwijs. De scholen moeten dan wel goeie afspraken maken zodat de leerling eventueel terug kan naar het gewoon onderwijs.

Lees meer
Hoeveel kost gratis onderwijs?

Gesubsidieerde scholen mogen geen inschrijvingsgeld vragen. Toch zijn er heel wat andere kosten, onder andere voor handboeken en materiaal, vervoer of uitstappen. Tussen scholen zijn er vaak ook grote verschillen. Hogere kosten maken onderwijs minder toegankelijk voor kwetsbare groepen.

Lees meer
Welke straffen mag een school geven?

De school mag maatregelen nemen als een leerling de leefregels overtreedt. De school mag eigen leefregels en een sanctiebeleid opstellen. Die informatie vind je in het schoolreglement. De school moet wel de kinderrechten en de regels van de overheid respecteren. Er zijn orde- en tuchtmaatregelen en andere maatregelen. 

Lees meer
Wat als er gepest wordt op school? Wat kan je doen en wie kan helpen?

Heel wat kinderen en jongeren worden slachtoffer van pestgedrag. Soms sleept dat jaren aan. De school moet zorgen voor een goed antipestbeleid, zodat alle leerlingen veilig naar school kunnen gaan. 

Lees meer
Wat als je klachten hebt over de school?

Heb jij als leerling, ouder of leraar een klacht over de school? Praat erover met de directeur of het schoolbestuur. Als je daarna ontevreden blijft, bekijk dan de mogelijkheden in het onderwijsnet. Voor specifieke problemen is er de Commissie Zorgvuldig Bestuur of de Commissie inzake Leerlingenrechten. Ook de onderwijsinspectie heeft een meldpunt.

Lees meer