Wat als je klachten hebt over de school?

Heb jij een klacht over de school? Dan is het belangrijk om erover te praten met de directeur of het schoolbestuur. Als het probleem niet opgelost geraakt, volg dan de klachtenprocedure in het onderwijsnet. Voor specifieke problemen is er de Commissie Zorgvuldig Bestuur of de Commissie inzake Leerlingenrechten. Ook de onderwijsinspectie heeft een meldpunt.

Bespreek het probleem intern

Als leerlingen, ouders of leraren een klacht hebben over de school, raden we aan om de interne klachtenprocedure te volgen. De eerste stap is het probleem bespreken met de leerkracht of de directie.

Eventueel kan een leerling van de leerlingenraad, een ouder van de ouderraad of een lid van de schoolraad bemiddelen. Ook het CLB kan in veel gevallen raad geven.

Geraakt het probleem niet opgelost?

Ga dan naar het schoolbestuur. Dat is verantwoordelijk voor het schoolbeleid en is de werkgever van directie en leerkrachten. De contactgegevens van het schoolbestuur staan in het schoolreglement of op de website over het onderwijsaanbod, bij de gegevens van de school. 

Helpt ook dat niet? Volg dan de klachtenprocedure van het onderwijsnet:

De Commissie Zorgvuldig Bestuur behandelt vragen en klachten over:

  • Kosteloosheid van het basisonderwijs
  • Kosteloze toegang tot het secundair onderwijs
  • Oneerlijke concurrentie
  • Handelsactiviteiten
  • Politieke activiteiten
  • Reclame en sponsoring
  • Participatie in het gesubsidieerd onderwijs

De Commissie inzake Leerlingenrechten onderzoekt klachten over de niet-gerealiseerde of ontbonden inschrijving in een school.

De onderwijsinspectie heeft een meldpunt om meldingen te laten opnemen in het dossier van de school, via meldpunt.onderwijsinspectie@vlaanderen.be. De onderwijsinspectie start niet onmiddellijk een onderzoek. De melding helpt wel bij de voorbereiding van hun volgende doorlichting. De school wordt geïnformeerd over de melding en kan haar perspectief geven. Als de inspectie een reactie krijgt van de school, bezorgt ze die ook aan de melder en wordt die toegevoegd aan het dossier.

Wat als je het niet eens bent met een sanctie op school?

Lees meer