Ik heb een vraag over Jeugdhulp

Gezinnen, kinderen en jongeren kunnen op bepaalde momenten in hun leven botsen op kleine en grote problemen. Voor hulp en steun kunnen ze dan een beroep doen op jeugdhulpdiensten. Alle kinderen en jongeren in Vlaanderen hebben recht op jeugdhulp én rechten in de jeugdhulp, ook als de jeugdrechtbank beslist dat ze jeugdhulp moeten krijgen. Voorbeelden hiervan zijn het recht om gehoord te worden en het recht om in beroep te gaan als ze het niet eens zijn met de jeugdrechter.

Vragen en antwoorden

Wat als je het niet eens bent met een beslissing van de jeugdrechtbank?

Je kan met bijstand van een advocaat in beroep gaan tegen een voorlopige beslissing of beschikking van de jeugdrechter, tegen een vonnis of tegen elk ander gebod of verbod. Zoals het verbod om op bezoek te gaan bij je ouders. Het Hof van Beroep kan het vonnis van de jeugdrechter herbekijken en een nieuwe beslissing nemen of bevestigen. 

Lees meer
Wat is het verschil tussen vrijwillige en gerechtelijke jeugdhulp?

Gezinnen, kinderen en jongeren kunnen vrijwillig een beroep doen op hulp. Maar soms lukt het niet om samen met de hulpverlener een hulpplan op te stellen. Of raken gezinnen en hulpverleners het niet eens over de juiste zorg en hulp. Of is er in een gezinssituatie dringend hulp nodig voor kinderen en jongeren die opgroeien in gevaarlijke omstandigheden. Dan kan de jeugdrechtbank beslissen over de hulp die nodig is.

Lees meer
Mogen ze in de jeugdhulp je zakgeld inhouden als sanctie?

Minderjarigen in een voorziening van de jeugdhulp krijgen zakgeld. Dat is een recht. Maar soms wordt dat zakgeld ingehouden als sanctie. Dat kan niet. Soms houden voorzieningen zakgeld in als je hun eigendommen beschadigde, zoals je eigen kamer. Maar het zakgeld automatisch inhouden om die schade te vergoeden, kan niet. Je kan er wel afspraken over maken met de voorziening. 

Lees meer
Heb je in de jeugdhulp je eigen rechten?

Als je ondersteuning krijgt van een dienst uit de jeugdhulp of in een jeugdhulpvoorziening verblijft, heb je je eigen rechten. Die regelen de verhouding tussen jou en de jeugdhulpdiensten. Jeugdhulpverleners en -voorzieningen moeten die rechten respecteren.

Lees meer
Heb je het recht om gehoord te worden door de jeugdrechter?

In de gerechtelijke jeugdhulpverlening word je vanaf 12 jaar minstens 1 keer per jaar uitgenodigd op de jaarlijkse zitting. Als de jeugdrechter een nieuwe beslissing neemt over de hulpverlening, word je ook altijd uitgenodigd, samen met je advocaat.
 

Lees meer

Zoek je informatie, advies of een luisterend oor?

Logo VAPH
Klachtendienst van het VAPH voor jeugdhulpvoorzieningen voor kinderen met een beperking

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer