Wat als je het niet eens bent met een beslissing van de jeugdrechtbank?

Met bijstand van een advocaat kan een minderjarige in beroep gaan tegen een voorlopige beslissing of beschikking van de jeugdrechter, tegen een vonnis of tegen elk ander gebod of verbod. Denk bijvoorbeeld aan het verbod om op bezoek te gaan bij de ouders. Het Hof van Beroep kan het vonnis van de jeugdrechter herbekijken en een nieuwe beslissing nemen of bevestigen. In afwachting van de uitspraak van het Hof van Beroep moet wat de jeugdrechter eerder besliste wel uitgevoerd worden. Ondertussen kan de jeugdrechter zelf geen nieuwe beslissingen nemen.

Wat zegt de wet?

De procedureregels en relevante wetsartikelen staan verspreid in verschillende wetteksten en decreten, waaronder de wet op de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, het herstel van de door dat feit veroorzaakte schade en het decreet over jeugddelinquentie.