Mogen ze in de jeugdhulp je zakgeld inhouden als sanctie?

Minderjarigen in een voorziening van de jeugdhulp krijgen zakgeld. Dat is een recht. Maar soms wordt dat zakgeld ingehouden als sanctie.

De bedragen van het zakgeld voor jongeren in een jeugdhulpvoorziening liggen wettelijk vast. Het zakgeld is een recht en jongeren zijn er eigenaar van. Het is een vrij besteedbaar bedrag, waarover de jongere zelf beslist. De begeleiding kan jongeren wel helpen of ondersteunen bij het omgaan met zakgeld. Zo kunnen ze bespreken wat het voordeel is van ergens voor te sparen. Uiteraard kunnen jongeren met hun zakgeld niet alles kopen. Denk bijvoorbeeld aan drugs. 

Het gebeurt dat jongeren eigendommen van de voorziening beschadigen. Voorzieningen houden het zakgeld dan soms in om die schade te vergoeden. Of als sanctie voor ontoelaatbaar gedrag. 

Vergoeding voor opzettelijke schade 

Als minderjarigen opzettelijk schade veroorzaken, moet die vergoed worden. In de eerste plaats zijn de ouders aansprakelijk. Als ouders een familiale verzekering hebben, kunnen ze grote schade daarop verhalen. Maar ook voor kleinere bedragen kunnen ouders aangesproken worden.
 
Het reglement kan vermelden dat de voorziening een deel van het zakgeld kan inhouden om schade te vergoeden als die op geen enkele manier vergoed kan worden. Ze moet wel per schadegeval bekijken hoe de vergoeding moet gebeuren. Het algemeen kader daarvoor kan in het huishoudelijk reglement staan.
 
Bijvoorbeeld: eerst nagaan of er een verzekering is, maar ook vermelden dat er bij kleinere of herhaaldelijke opzettelijke schade individuele afspraken volgen, met een afbetalingsplan dat de voorziening samen met de jongere opstelt.
 
Systematisch een deel van het zakgeld inhouden, mag niet. De jongere moet altijd kunnen kiezen om op een andere manier terug te betalen, bijvoorbeeld met spaargeld.

Zakgeld inhouden als sanctie

Zakgeld inhouden als sanctie na ontoelaatbaar gedrag van een kind of jongere kan niet. Het zakgeld is een recht van de minderjarige en geen sanctie- of beloningsmiddel. 

Wat zegt de wet?

Het decreet over de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp garandeert de basisrechten van jongeren in de jeugdhulp. Link: codex.vlaanderen.be