Vanaf wanneer mag je werken?

De overheid moet een minimumleeftijd en aangepaste werktijden en -voorwaarden voor kinderen en jongeren opleggen. Dat betekent niet dat kinderen en jongeren nooit mogen werken. Leuk werk is namelijk goed voor hun ontwikkeling. Ze leren omgaan met geld, dragen verantwoordelijkheid en worden zelfstandig. Wel hebben kinderen recht op bescherming tegen uitbuiting en tegen werk dat gevaarlijk of schadelijk is voor hun gezondheid en ontwikkeling.

Studentenjobs kan je doen vanaf 16 jaar en vanaf 15 jaar als je de twee eerste jaren van het secundair onderwijs hebt beëindigd. Meer informatie hierover vind je op WatWat.be.

De wet is streng voor kinderarbeid

Het uitgangspunt is dat kinderarbeid verboden is. Dat betekent dat tot 15 jaar elke lichamelijke of geestelijke inspanning in het productieproces verboden is. 

Je kamer stofzuigen is geen kinderarbeid

Werk in het kader van opvoeding of vorming is geen kinderarbeid. Denk aan thuis helpen in het huishouden, schoolwerk, helpen in de jeugdorganisatie of elke andere organisatie voor opvoeding en vorming van kinderen. Het is zelfs geen kinderarbeid als dat werk een productief karakter heeft. Een openbare voorstelling van een school of jeugdorganisatie of met de klas meedoen aan een spelprogramma op tv vallen dus niet onder het verbod. Voor al die activiteiten is er geen toelating nodig.

Afwijkingen

Er is ook ‘werk’ waarvoor de federale overheid een individuele afwijking kan geven: 

  • Medewerking als acteur, figurant, zanger, muzikant of danser aan culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke uitvoeringen zoals toneel, opera, ballet, dans- of zangwedstrijden
  • Medewerking als acteur, figurant, zanger, muzikant of model aan beeld- of klankopnames of rechtstreekse uitzendingen voor radio of tv, al dan niet voor reclamedoeleinden
  • Medewerking als figurant of model aan fotosessies, al dan niet voor reclamedoeleinden
  • Medewerking als model of figurant aan modeshows en voorstellingen van kledingcollecties

Het is niet mogelijk om een individuele afwijking aan te vragen voor een activiteit die de wet niet vermeldt.

Het loon is voor het kind

Belangrijk is ook dat het loon op een spaarrekening moet komen op naam van het kind (een ‘geblokkeerde rekening’). De interest wordt gekapitaliseerd. Over het geld op die spaarrekening mag alleen het kind zelf beslissen, zodra het meerderjarig is.

Wie kan je nog helpen?