Inkleurposter kinderrechten. Jouw rechten staan zwart/wit op papier. Geef ze kleur

In dezeĀ grote tekening gaan kinderen op zoek naar 12 rechten-figuren en kleuren ze in. Je kan er in de klas of jeugdbeweging een groepsgesprek rond voeren. Of hang de posterĀ op in je lokaal. Voor kinderen tot 10 jaar.

Publicatiegegevens

Uitgeverij
Kinderrechtencommissariaat
Aantal pagina's
0
Doelgroep
kinderen
leerkrachten
Publicatiedatum
Publicatietype
affiche
Thema
basisonderwijs
buitengewoon onderwijs
eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Bestel per post

Heb je graag een fysiek exemplaar? Deze publicatie kan je gratis bestellen.