Memorandum 2024: Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen

Memorandum

Op veel plaatsen gaat dat goed en is er veel respect voor de noden en rechten van kinderen. Maar soms ontbreken middelen en randvoorwaarden. Of zien we dat het belang van het kind toch niet primeert. Daarom is er een overheid nodig die in haar beleid dat belang telkens opnieuw centraal blijft stellen.

Memorandum kinderrechten

Partijen schrijven hun programma’s voor de verkiezingen van 2024. We vinden het belangrijk om onze bezorgheden vanuit het Kinderrechtencommissariaat op tijd tot bij hen te brengen. Want zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. 

Ons memorandum ‘Maak van kinderrechten een prioriteit in Vlaanderen, België en Europa: iedereen wint’ is gebaseerd op de meldingen bij onze Klachtenlijn, gesprekken met kinderen en jongeren, en signalen die we krijgen van ons netwerk van professionals zoals u: mensen die elke dag werken met kinderen en jongeren.

We doen aanbevelingen voor een kindvriendelijk beleid:

 • Zorg voor sterke Vlaamse, federale en lokale kinderrechteninstrumenten
 • Bescherm kinderen en jongeren maximaal tegen armoede
 • Ga voor een woonbeleid dat woonzekerheid en woonkwaliteit garandeert voor alle kinderen en jongeren
 • Zet alle zeilen bij om het lerarentekort verder tegen te gaan
 • Organiseer goede monitoring van inclusie en van kinderen die niet op school zitten
 • Zorg voor meer aandacht voor welbevinden op school
 • Garandeer dat elk kind en elke jongere de hulp krijgen die ze nodig hebben
 • Ga voor stevige ondersteuning in de kinderopvang en zet de ingeslagen weg van verhoogde alertheid verder
 • Veranker het recht op geweldloze opvoeding in de wet
 • Ontwikkel een zorgtraject voor hoog-conflictueuze scheidingen en herdenk de regelgeving vanuit het belang van het kind
 • Bewaak een juiste balans tussen mogelijkheden en bescherming online
 • Garandeer kinderen een gezond leefmilieu
 • Garandeer dat kinderen en jongeren zich veilig en zorgeloos kunnen verplaatsen
 • Vermijd een nieuwe opvangcrisis en ga voor permanente bufferplaatsen voor minderjarigen
 • Regel opvang op maat van jonge niet-begeleide minderjarigen
 • Maak een einde aan pushbacks van mensen op de vlucht
 • Versterk de samenwerking voor aangepaste opvang en zorg voor buitenlandse niet-begeleide straatkinderen
 • Zorg voor een kindtoets in het politiewerk
 • Zorg dat donorkinderen toegang krijgen tot afstammingsinformatie

Samen kunnen we er mee voor zorgen dat kinderrechten de vertrekbasis zijn voor elk beleid.

Zo’n beleid is ook goed voor andere groepen en voor de brede samenleving. Als kinderen zich volop kunnen ontplooien met respect voor al hun rechten, is dat goed voor hun welzijn nu en later, maar ook voor de toekomst van de samenleving.

We hopen kinderrechten op de agenda te zetten. Het is de uitgelezen kans om steden en gemeenten, Vlaanderen, België en Europa kind- en jeugdvriendelijker te maken.

Bezorgd

We bezorgden ons memorandum op 14 juni 2023 aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers, ministers en andere beleidsmakers.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.