Recht op bescherming als vluchteling

“Ik wil een wereldburger zijn” - Ramin

“Papa werd in Afghanistan door de Taliban gedwongen zijn kledingzaak te sluiten omdat hij vrouwenkleren maakte. Mijn broer werd opgepakt en vermoord omdat hij geen baard droeg. We vluchtten naar Pakistan. Daar stierf mijn vader van verdriet. Mensensmokkelaars brachten me met mama en mijn jongere broer naar België.”

Ramin

Je bent niet alleen

Aan het eind van 2022 registreerde UNHCR 108,4 miljoen mensen op de vlucht. 40% zijn kinderen. De meeste vluchtelingen komen uit Syrië, Oekraïne en Afghanistan.

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

Als je vluchteling bent, moet je bijzondere bescherming krijgen (art 22).
  • Als het duidelijk is dat je een vluchteling bent, dan moet het land waar je naartoe vlucht je goed opvangen.
  • Je hebt recht op onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg.
  • Het maakt niet uit of je met of zonder je ouders vlucht, je moet altijd bescherming krijgen.
  • Als je vlucht zonder je ouders of andere familieleden, dan moet je dezelfde bescherming krijgen als Belgische kinderen die ook niet in hun eigen gezin kunnen wonen.
  • De overheid moet alles doen om ervoor te zorgen dat jij en je ouders weer bij elkaar komen.

Heb je een vraag over Asiel en migratie?